Særlige indsatser for talentfulde unge er temaet for det netværksmøde, som Region Midtjylland afvikler torsdag, den 27. august i Viborg.

Deltagerne får mulighed for at høre om eksisterende talentprojekter, og oplægsholderne vil især fokusere på definitionen af talent, udvælgelsen af talenter og arbejdet med dem.

Efter oplæggene vil der være fælles diskussion af den fremadrettede indsats på området.
Målgruppen for arrangementet er medarbejdere på de midtjyske ungdomsuddannelser - EUD, EUX, Stx, Hf, Hhx og Htx samt VUC
Tilmeldingsfristen er 17. august kl. 14.


Se mere (pdf)