10.12.2015

En bevilling på 440.000 kr. til Øjenklinikken på Regionshospitalet Randers betyder godt nyt for mennesker med grå stær og større bygningsfejl. Efter en operation med nyt apparatur vil de nemlig kunne lægge brillerne og få et bedre syn, end operations-teknikken giver mulighed for i dag.

Den store donation er givet af Jørgen Bagenkop-Nielsens Myopi-Fond.

Pengene skal bruges til forskning og til indkøb af et kamera, som kan måle bygningsfejl både på hornhindens for- og bagflade. Hidtil har man kun kunnet måle på forfladen, og når det nye apparat tages i brug i begyndelsen af 2016, vil regionshospitalets øjenlæger kunne korrigere bygningsfejl med større præcision.

- Vi var med blandt de første, som begyndte at indoperere toriske linser, som kan korrigere bygningsfejl, fortæller overlæge, dr. med. Kristian Næser, Øjenklinikken. Vi er meget glade for bevillingen, fordi den sætter os i stand til at arbejde videre indenfor dette forskningsområde og tilbyde patienterne både bedre og hurtigere behandling.

Det forskningsprojekt, som donationen gør mulig, skal udvikle et nyt formelsæt til beregning af de toriske linser.

- Når det nye formelsæt er klar, offentliggør vi den nye viden i et videnskabeligt tidsskrift, sådan at andre øjenlæger i Danmark og internationalt kan tage metoden i brug, siger Kristian Næser.

Han har skrevet disputats om netop bygningsfejl. En bygningsfejl kategoriseres som "større", hvis den er mindst to dioptri.

Jørgen Bagenkop Nielsens Myopi-Fond blev oprettet i 1998 og har siden uddelt store beløb til forskning i øjensygdomme.

Flere oplysninger

  • Specialansvarlig overlæge, dr. med. Kristian Næser, Øjenklinikken, Regionshospitalet Randers, tlf. 7842 2048 / 2032 9830 / krisnaes@rm.dk