Der er midtjyske partnere i fire af de fem projekter, som i den forløbne uge har fået tilsagn om EU-støtte. Projekterne skal finde skandinaviske løsninger og handler om ny viden til små virksomheder, om at få værdisat alle kompetencer og om bæredygtig planteproduktion.

Det var ikke til at komme uden om Region Midtjylland, da repræsentanter for det såkaldte Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak program i sidste uge mødtes i Göteborg.
Der var kommet ni ansøgninger om støtte fra programmet, der udspringer af EU's Regionalfond. Af de fem projekter, der blev godkendt, er der midtjyske partnere i fire, og det glæder regionsrådsmedlem Poul Erik Christensen, som sidder i Styringskomiteen for Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet og deltog i mødet.

Bedre løsninger

"Det betyder, at en række midtjyske aktører får chancen for at arbejde sammen med stærke svenske og norske partnere. Det giver internationalt udsyn og sikkert bedre løsninger", siger Poul Erik Christensen.
De fire projekter, som tilsammen har fået tilsagn om cirka 3,5 mio. euro fra programmet, har titlerne Innomatch, Nordic Buzz, Yggdrasil samt Innovationer til bæredygtig planteproduktion.

Innomatch skal skabe øget vækst og beskæftigelse i små virksomheder i samarbejde med studerende ved de videregående uddannelser. En stor del af disse virksomheder har behov for ny viden og et højere innovationsniveau, hvis de skal overleve og opnå vækst fremover. Ofte har de begrænsede ressourcer, både økonomisk og videnmæssigt, og har ikke som mange større virksomheder tradition for at samarbejde med videninstitutioner. Her kan interaktion med kompetente studerende med forskellig baggrund, interesser og erfaringer være en attraktiv løsning.
Region Midtjylland er lead partner i projektet, der desuden tæller Karrierecentret ved Aalborg Universitet, Erhvervsakademi MidtVEst, Erhvervsakademi Aarhus, VIA University College, Erhvervsakademi Dania samt fire svenske partnere.

Nordic Buzz er et treårigt samarbejde om at udvikle et fællesnordisk state-of-the-art kompetenceudviklingsprogram målrettet kreative iværksætteres behov. Nordic Buzz vil styrke udvikling og vækst i de små kreative iværksættervirksomheder ved at dygtiggøre dem i at drive forretning. Samtidig vil udvalgte inkubatormiljøer og andre erhvervsfremmeaktører blive involveret i Nordic Buzz for at få et kompetenceløft til bedre at kunne understøtte og udvikle de kreative iværksættere.
I alt vil 120 nordiske kreative iværksættere få styrket deres evner til at arbejde med strategi, forretningsmodeller, kunder og markeder.
Partnerne i Nordic Buzz er Innovationsnetværket Livsstil- Bolig & Beklædning i Danmark, Textilhögskolan i Borås samt Mölndal Kommune i Sverige.

Yggdrasil er et skandinavisk projekt om realkompetencer. Projektet skal synliggøre og dokumentere alle de kompetencer, som man ikke har papir på, men som de skandinaviske virksomheder efterspørger. Projektet skal udvikle et nyt redskab - en kompetenceattest - og principper for, hvordan attesten kan anvendes af aktører som eksempelvis jobcentre, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i hele Skandinavien.
Region Midtjylland er lead partner i projektet, der også tæller VIA University College, SOSU Silkeborg samt to svenske og en norsk partner.

Innovationer til bæredygtig planteproduktion – projektet skaber en skandinavisk samarbejdsplatform, som sikrer videnspredning og implementering af nye præcisionsteknologier til markbruget. Dette vil give et løft de midtjyske virksomheder, som arbejder med disse teknologier. Et andet indsatsområde er en fælles nordisk indsats inden for mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Den forventes primært at styrke økologisk planteproduktion. Projektet bygger på meget positive erfaringer fra et fællesnordisk forprojekt i 2014.
I projektet deltager SEGES fra Danmark, NIBIO fra Norge samt flere svenske partnere. Projektet ledes af AgroVäst fra Skara i Sverige.

 

Flere oplysninger:

 • Poul Erik Christensen (B), medlem af regionsrådet og Styringskomiteen for ØKS-programmet
  Telefon: 2496 9630
 • Innomatch:
  Ruth Strøm, chefkonsulent
  RegionalUdvikling, Region Midtjylland
  Telefon: 7841 1530 / 2929 0263
 • Nordic Buzz:
  Joan Knudsen, Project Manager
  Development Centre UMT
  Telefon: 9616 6202 / 4242 1243
 • Yggdrasil:
  Stefan Knudsen, udviklingskonsulent
  Regional Udvikling, Region Midtjylland
  Telefon: 7841 1515 / 7841 1565
 • Innovationer til bæredygtig planteproduktion:
  Leif Raun, specialkonsulent, Seges P/S
  Telefon: 8740 5205 / 4020 3263

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer 

FAKTA:

EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak støtter projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som løser fælles udfordringer inden for de fire indsatsområder Innovation, Grøn Økonomi, Transport og Beskæftigelse i programperioden 2014-2020. Der er cirka 127,6 millioner euro fra den Europæiske Regionale Udviklingsfond til partnere i Danmark og Sverige og cirka 15,8 millioner euro fra Norge til norske partnere.
Læs mere om programmet på http://interreg-oks.eu/