Et af de nationale tilbud til virksomhederne bliver nu endnu mere tilgængeligt. Region Midtjylland etablerer fra januar 2016 som det første sted i landet en hotline til ordningen InnoBooster, der investerer i mindre virksomheders udviklingsideer med op til 5 mio. kroner. Nummeret er 70 15 16 19.


Det bliver lettere for de midtjyske virksomheder at få hjælp, hvis de har en god ide til nye produkter, services eller processer, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige.

Fra nytår kan små og mellemstore virksomheder nemlig benytte en regional hotline til at komme i kontakt med den populære InnoBooster-ordning. Med ordningen kan Innovationsfonden investere mellem 50.000 kroner og 5 mio. kroner i projekter, som skal få ambitiøse mindre virksomheder, herunder også iværksættere, til at vokse.

Bedre sammenhæng

- Vi ved af erfaring, at når vi på den måde bringer de statslige ordninger tættere på virksomhederne, benytter flere sig af dem”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland.
- Derudover kan vi skabe bedre sammenhæng til de regionale programmer for virksomhedsudvikling, og resultatet er flere levedygtige ideer og bedre konkurrenceevne i vores virksomheder”, siger Bent Hansen.

Pilotsamarbejde

Den kommende regionale hotline er en videreførelse af et års vellykket pilotsamarbejde mellem Region Midtjylland, Innovationsfonden og Innovationsnetværkene i Danmark om at bistå små og mellemstore virksomheder med at søge midler fra InnoBooster. Nu kommer også Erhvervsstyrelsen og Væksthus Midtjylland med ombord i samarbejdet.

Den midtjyske hotline til InnoBooster vil være den første i landet. Region Midtjylland var også den første region, der i 2008 etablerede et samarbejde med Udenrigsministeriet om udstationering af en medarbejder i Væksthuset i Aarhus. Det betød en stigning i antallet af midtjyske virksomheder, der benytter Udenrigsministeriets ordninger.

Mere på vej

At bringe de nationale innovationsordninger tættere på brugerne er en prioritet for Innovationsfonden. I forbindelse med regeringens nye vækstplan ser det ud til, at der i 2016 kommer endnu flere tiltag, der skal bane vej mellem virksomhederne og innovationsordningerne.

- Danmark har brug for nye, stærke vækstvirksomheder. Vi skal have iværksættere og mindre virksomheder til at investere mere i deres udvikling, og det kan de med InnoBooster. Nu bliver det ovenikøbet lettere for dem. Vi ser meget frem til et endnu tættere samarbejde med det regionale erhvervsfremmesystem, siger direktør i Innovationsfonden, Peter Høngaard Andersen.Flere oplysninger

Region Midtjylland:
Bent Hansen, formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500

Niels Dahl Christensen, chefkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1520

Innovationsfonden:
Peter Høngaard Andersen, direktør
Telefon 6190 5010

Søren Jensen, teamleder for InnoBooster
Telefon 6190 5016

Pernille Rype, kommunikationschef
Telefon 6190 5060


FAKTA
Innobooster er en videnpakke, der kobler to tidligere ordninger: videnkupon og videnpilotordningen.
Programmet har fokus på innovative virksomheder med potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. En ínvestering fra Innovationsfonden kræver, at idéen har potentiale, og at projektet er gennemtænkt.
I de seneste fem måneder har flere end 1.000 virksomheder ansøgt InnoBooster.