Nu bliver det lettere at følge med i Vækstforum Midtjyllands arbejde. Efter hvert møde i Væksforum udsendes fremover et nyhedsbrev med kort gennemgang af udvalgte punkter på dagsordenen.

Hent Nyt fra Vækstforum