Her har Tobias Jensen exoskelettet på. Han er i gang med gangtræningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Fotograf: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.

20.12.2015

En rygmarvsskadet mand, der er lammet fra brystet og ned, er begyndt at gå med hjælp af robotteknologi.

27-årige Tobias Jensen fra Aalborg brækkede i 2011 ryggen tre steder i forbindelse med en trafikulykke og blev lammet fra brystet og ned. Siden da har han siddet i kørestol. Nu har robotteknologien fået ham på benene igen. 

Tobias Jensen er i dag en selvhjulpen og aktiv kørestolsbruger. Ved at påføre ham et exoskelet kan han komme op at stå og gå igen. Et exoskelet er robotteknologi, der fungerer som et slags udvendigt skelet, der bliver spændt på kroppen og kan holde en person oprejst og hjælpe vedkommende med at gå. Teknologien kan registrere, når eksempelvis Tobias Jensen tilter kroppen til siderne, og benene begynder dermed at gå, selvom de er uden muskelkraft og følesans.

Pionerer gør det umulige muligt 
Tobias Jensen er den første dansker, der er lammet fra brystet og ned, der afprøver et Rewalk-exoskelet som en del af et pilotprojekt mellem Bandagist-Centret og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. 

Bandagist-Centret har udlånt exoskelettet til Tobias Jensen i en prøveperiode. I fem uger har Tobias Jensen trænet fem dage om ugen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvor flere ansatte er uddannet som certificerede brugere af teknologien. I løbet af de fem uger har han lært at betjene exoskelettet og gå med det. 

Nu har Tobias Jensen lånt exoskelettet med hjem indtil januar for at afprøve, hvordan det er at kunne bruge exoskelettet i dagligdagen i og udenfor hjemmet.

Om mulighederne ved et exoskelet
- Der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale i robotteknologien, der vil få stor betydning for patienter med rygmarvsskade i fremtiden. Det giver kørestolsbrugere som Tobias Jensen mulighed for at komme op i øjenhøjde med andre mennesker, og det har stor betydning for, hvordan man klarer sig socialt, når man er handicappet, siger Lasse Thulstrup, der er overfysioterapeut på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og fortsætter:

- Som en højtspecialiseret enhed inden for rehabilitering er vi naturligvis meget interesserede i at få lov at undersøge, hvad det har af følgevirkninger, når en lammet person kommer op og går ved hjælp af et exoskelet. Vi formoder, at der er en lang række fordele for eksempelvis kredsløb, knogler, led og fordøjelse. 

Tobias Jensen kan allerede mærke, at han i løbet af de første fem ugers brug blandt andet har fået en bedre fordøjelse og balance.

Nye muligheder for nogle kørestolsbrugere?
- Hvis jeg kunne få bevilliget mit eget exoskelet, vil jeg ikke længere være så hæmmet, som jeg er i dag. Det ville eksempelvis betyde, at jeg kan komme op ad trapper, og det åbner en masse muligheder for mig. I dag er der mange steder, jeg ikke kan komme hen, fordi det kræver, at jeg skal op ad nogle trapper. Det vil give mig nye muligheder – også når det kommer til jobmulighederne, når jeg bliver færdig med min uddannelse til ergoterapeut, siger Tobias Jensen. 

Tobias Jensen har allerede nu besluttet sig for, at han efter prøveperioden vil søge om at få bevilliget et exoskelet.

Se video hvor Tobias Jensen træner i at gå med exoskelettet.


Yderligere oplysninger:
Lasse Thulstrup, overfysioterapeut, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Hospitalsenhed Midt, 7844 6180, lasse.thulstrup@midt.rm.dk 
Tobias Jensen, 2283 5069, tobias.jensen@yahoo.dk