De midtjyske SOSU-skoler skal bruge både rollespil og virkelighedstro dukker for at ruste eleverne til mødet med syge og svage borgere. Onsdag valgte Regionsrådet at støtte et forprojekt om simulationsbaseret undervisning. I alt fik fire projekter knap to mio. kroner fra regionens udviklingspulje til ungdomsuddannelser.

Undervisningen bliver mere spændende, og SOSU-eleverne dygtigere, hvis de får adgang til avancerede dukker, der både kan hoste, bløde, kaste op og klage sig.

Den såkaldte simulationsbaserede undervisning er omdrejningspunktet i det forprojekt, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag valgte at støtte med 550.000 kroner.

Regionale standarder

Bag projektet står samtlige social- og sundhedsskoler i regionen anført af skolen i Randers. De skal nu undersøge, hvordan man med rollespil og teknologi – herunder avancerede programmerbare dukker - kan ruste SOSU-eleverne bedre til mødet med syge, gamle og svage borgere. Arbejdet skal desuden danne grundlag for at formulere regionale standarder for den simulationsbaserede undervisning, således at eleverne sikres et større udbytte af undervisningen. Senere vil det komme på tale at udvikle kompetenceforløb til underviserne på SOSU-skolerne.

Innovation og entreprenørskab

Et andet tværgående projekt er Innovation og entreprenørskab, som Viden Djurs, Grenaa, og Tradium, Randers, står bag. De to skoler får 400.000 kroner til at kortlægge den eksisterende indsats for innovation og entreprenørskab i ungdomsuddannelserne. De skal se nærmere på de unges iværksætterpotentiale, skole-virksomhedssamarbejde, innovation som fag og som en del i andre fag, kompetenceudvikling af undervisere samt iværksætter- og inkubationsmiljøer.

Uddannelsesdebat i tre år

Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum under VIA University College, har fået 900.000 kroner til at udvikle og gennemføre Uddannelsesdebatten i 2016, 17 og 18. Regionsrådet har sammen med Lemvig Kommune og VIA University College også støttet arrangementet i 2014 og 2015, fordi det har betydning som mødested for uddannelsesaktører fra hele Danmark og som platform for nye samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner.

Ny pulje i Horsens

Endelig fik Horsens Gymnasium 100.000 kroner til en nyetableret udviklingspulje. Den skal støtte nye undervisningsforløb og samarbejdsprojekter mellem på den ene side de gymnasier og kulturinstitutioner, der allerede er medlemmer af Intrface-foreningen, og på den anden side nye aktører som eksempelvis væksthuse og virksomheder. Sådanne nye samarbejder kan sætte fokus på eksempelvis lokalområdet, iværksætteri eller andre emner.


Intrface-foreningen har eksisteret side 2011 og har resulteret i omkring 50 undervisningsforløb, som er blevet til i samarbejde mellem typisk et gymnasium og en nærliggende kulturinstitution.

 

Flere oplysninger:


• Pia Fabrin, vicekontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1103

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

FAKTA

Den regionale uddannelsespolitik 2015-2020 er en del af udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Her har regionsrådet en særlig og lovbestemt opgave vedrørende udbuddet af ungdomsuddannelser på tværs af regionen.
Regionsrådet yder udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser – i alt omkring 20 mio. kroner om året.

 

Billedtekst:
Avancerede dukker, der både kan hoste, bløde, kaste op og klage sig, gør både undervisningen og eleverne bedre. Her et glimt fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens, hvor eleverne kan øve sig på dukken Karl.
Foto: Sosu-skolen Fredericia-Vejle-Horsens