176.12.2015

Uddannelsen til akutlæge i Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland får nu ekstra vind i sejlene.

Om tre år er Danmarks første speciallæge i akutmedicin færdiguddannet i Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Til februar 2016 begynder to nye læger fra hospitalets Akutafdeling på den femårige uddannelse. Alle tre uddannelsesforløb får vind i sejlene, for regionsrådet i Region Midtjylland har 16. december besluttet at tilføre to millioner kroner til akutlægeuddannelsen i Hospitalsenheden Vest.

Det er en stor anerkendelse både af specialets vigtighed og af Akutafdelingen som de fremmeste i Danmark til at drive udviklingen af specialet og speciallægeuddannelsen inden for akutmedicin, mener Jens Friis Bak, som er lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest:

- En officiel anerkendelse som denne af uddannelsen er vigtig, og noget vi er meget stolte af. Det kommer forhåbentlig til at betyde, at flere yngre læger vil vælge en fremtid som akutlæge. For de akutte specialister i front er afgørende for, at vi har et smidigt patientflow på hospitalet og effektive patientforløb af høj kvalitet – ikke mindst for vores ældre patienter, som alle visiteres fra deres praktiserende læge til Akutmodtagelsen.

Akutafdelingen modtager hvert år 32 læger som led i deres kliniske basisuddannelse, og interessen for akutmedicin er stigende, selv om det har været opfattet som en hindring, at uddannelsen ikke er officielt anerkendt i Danmark, men kræver et uddannelsesforløb i Sverige. Derfor er det også vigtigt for rekrutteringen af akutlæger, at speciallægeuddannelsen nu modtager synlig anerkendelse og opbakning, lyder det fra ledende overlæge Tommy Andersson i Akutafdelingen. Den ledende overlæge er selv uddannet som akutlæge i Sverige, og har gennem seks år arbejdet for at etablere en dansk model for den svenske speciallægeuddannelse:

- Det akutmedicinske speciale er gået fra at være noget, man tidligere så på med skepsis til at være et område med stærk lægefaglighed og forskning. Akutmedicin er blevet fælles projekt for hele hospitalet, hvor man ser mulighederne og styrkerne i at have en akutafdeling med høje kompetencer, og vi arbejder på at skabe et dansk speciale med en attraktiv uddannelse lig den svenske model.

Fakta om Akutafdelingen og akutlægeuddannelsen

  • Siden 2010 har Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest udviklet sig til at være en af de førende indenfor akutmedicin i Danmark. Blandt andet fik Akutafdelingen som det første sted i Danmark et døgndækkende hold af akutlæger, der er ansat i afdelingen.
  • I dag har alle overlæger i Akutafdelingen den obligatoriske overbygningsuddannelse i akutmedicin.
  • Bredden i specialet, hvor man lærer at trække på viden fra flere specialer, betyder, at akutlægen både kan stille en rigtig diagnose hurtigt og lave en vurdering af, hvor patienten skal videre til fra Akutmodtagelsen.
  • Fire ud af fem år af det samlede uddannelsesforløb foregår i Danmark. Der er tale om et fælles projekt for Hospitalsenheden Vest, hvilket betyder, at alle hospitalsafdelinger er involverede i lægernes uddannelsesforløb.
  • Resten af uddannelsen foregår på Linkøbing Universitetshospital med henblik på certificering som akutmediciner.

 

Yderligere information
Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest tlf. 4093 7985.

Ledende overlæge Tommy Andersson, Akutafdelingen tlf. 2492 0212.