Person snører træningsskoene

I løbet af de kommende tre år skal 355 danske virksomheder tilbydes et intensivt træningsforløb, så de kan vokse og skabe nye arbejdspladser. Bag initiativet står de fem danske regioner i et såkaldt team Vækstdanmark, der er inspireret af sportens Team Danmark.

Et nyt initiativ, som skal skabe et kæmpe hold af hurtigtvoksende elitevirksomheder, ser nu dagens lys. På sit møde onsdag vedtog Regionsrådet i Region Midtjylland ikke alene at støtte initiativet Team Vækstdanmark, men også at træde ind som administrator.

Samtlige fem regioner deltager i initiativet, der har et budget på 165 mio. kroner. Pengene kommer dels fra regionernes egne erhvervsudviklingsmidler og dels fra EU's regionalfondsmidler.

Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen tager initiativet fat
i en af de helt centrale udfordringer, som gælder for alle regionerne, nemlig at Danmark skaber flere opstartsvirksomheder pr. indbyg¬ger end de fleste andre lande i verden – men ligger under OECD-gennemsnittet, når det gælder om at få dem til at vokse.

Man kan træne sig til succes

- Når vi vælger at yde en særlig indsats over for en lille gruppe virksomheder, er det, fordi vi ved, at netop disse virksomheder skaber langt den største del af væksten og de nye arbejdspladser.

- Og så tror vi på, at det er muligt at skabe succesvirksomheder, at kvalificere processen ved at træne dem ligesom i sportens verden, siger Bent Hansen.

I første omgang skal der identificeres 355 virksomheder, som vurderes at have det nødvendige potentiale og kan få fuldt udbytte af et intensivt trænings- og sparringsforløb. Kandidaterne skal findes inden for områder, der i forvejen er styrkepositioner i hver enkelt region.

Styrkepositioner

For Region Midtjyllands vedkommende vil det sige virksomheder inden for eller relateret til områderne fødevarer, "smart industri" og cleantech.


De nordjyske kandidater skal beskæftige sig med det maritime område for at komme i betragtning, og i Region Syddanmark hedder det sundheds- og velfærdsteknologi, offshore, energieffektive teknologier samt oplevelseserhverv.

I Region Hovedstaden er områderne lifescience og ikt, mens Region Sjæland har "industriel symbiose" som styrkeposition.

Forventningen er, at 3.500 virksomheder på landsplan skal screenes for at finde frem til de 355 deltagere.

Elitecentre
Først skal der dog findes et antal private operatører, som skal oprette mellem to og frie elitecentre i hver region. Centrene skal ligge i tilknytning til de udviklingsmiljøer, der relaterer sig til styrkepositionerne.

Det er ambitionen med centrene, at de skal omgives af et stærkt regionalt netværk, hvor mange aktører bidrager og samarbejder om at udvikle vækstvirksomheder – det såkaldte økosystem.

Et økosystem for iværksættere består typisk af etablerede virksomheder, universiteter og videninstitutioner, investorer, forskellige rådgivere og serieiværksættere.

Andres erfaringer

Virksomhederne får tilbudt seks måneders træning med henblik på at udvikle og skalere deres forretning. Det kan være på camps, hvor de møder internationale rådgivere, iværksættere og forretningsudviklere samt eksterne eksperter, der både kan give input og udføre konkrete opgaver i virksomheden.

Forløbene er inspireret af såkaldte accelerace-forløb i den amerikanske delstat Massachusetts, og ambitionen er, at de 355 virksomheder tilsammen skal skabe 1.200 job og præstere en meromsætning på 2 mia. kroner.


Billedtekst: Succesvirksomheder opstår ikke af sig selv, men kan trænes op af dygtige entreprenører i samspil med en lang række aktører i en region – de aktører, der indgår i et såkaldt regionalt iværksætter-økosystem.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

 

Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for regionsrådet og Region Midtjyllands Vækstforum, telefon: 4031 3707
Bent B. Mikkelsen, afdelingschef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1500
Ruth Strøm, chefkonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1530 / 2929 0263
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer