17-02-2015


Forskningsprojekt skal teste ny vaccine mod alvorlig hjernehindebetændelse.

10.000 familier i Region Midtjylland med større børn og unge i alderen 12-18 år får i de kommende uger brev fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. 

I brevet bliver de unge spurgt, om de vil hjælpe forskningen og være med til at forebygge hjernehindebetændelse forårsaget af meningitis type B ved at deltage i et forsøg med vaccination mod sygdommen. Er barnet eller den unge under 18 år, er brevet stilet til forældrene. 

Alvorlig sygdom
Meningitis type B er en alvorlig sygdom, der især rammer større børn, unge og voksne. De eksisterende vacciner mod meningitis dækker ikke den udgave af sygdommen, som kaldes type B, så selvom sygdommen er sjælden, er type B i dag en af de hyppigste meningitis-typer i Danmark, og derfor har der været arbejdet på at udvikle vacciner mod meningitis type B. 

Aarhus Universitetshospital afprøver nu i et forskningsprojekt en vaccine mod meningitis type B, som er godkendt i flere lande og afprøvet på flere end 8000 personer ned til to-måneders alderen. I dette forskningsprojekt bliver blodprøver fra deltagerne undersøgt for, hvor godt immunforsvaret reagerer på andre stammer af meningitis type B end dem, der tidligere er blevet undersøgt. 

Desuden skal forskningsprojektet bidrage til at beskrive de bivirkninger, der opstår hos børn og unge. Ved tidligere forsøg med vaccinen har det vist sig, at bivirkningerne ved den nye vaccine er de samme som ved mange andre vaccinationer.

Det vil sige, at nogle får smerte, hævelse og rødme i et par dage på det sted, hvor vaccinen er sprøjtet ind. Nogle oplever muskelsmerter, ledsmerter, hovedpine og træthed, som også typisk varer nogle dage. De fleste har dog ingen bivirkninger af vaccinen. 

120 forsøgspersoner
Infektionsmedicinsk Afdeling skal bruge i alt omkring 120 forsøgspersoner i alderen 12-18 år, som ikke tidligere har deltaget i meningitis-vaccinationsforsøg på Aarhus Universitetshospital.

Forsøget indebærer to besøg med to måneders mellemrum for at blive vaccineret i afdelingens ambulatorium. Efter yderligere én og fem måneder følger endnu to besøg i ambulatoriet for at få taget en blodprøver. Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité i Region Midtjylland. 

I en folder, der følger med brevet, kan de unge og deres forældre læse om meningitis type B, om projektet og om betingelserne for at deltage – herunder at det naturligvis er helt frivilligt at være med, og at man altid kan trække sig ud af forsøget uden at skulle forklare hvorfor. 

En plakat om forsøget er sendt ud til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og fitnesscentre. 


Flere informationer: 

  • Projektlæge Nina Breinholt Sørensen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, tlf. 7845 2836, e-mail: ninase@rm.dk

 opdateret: 17-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde