28-02-2015: 


Debatten om, hvordan oplevelsen af Region Midtjyllands hospitaler bliver endnu bedre, blomstrer på lørdagens store borgermøde i Bjerringbro. 120 borgere, udvalgt så de afspejler borgerne i hele regionen, diskuterer både hvad sundhedsvæsenet siger, og måden de gør det på.

  Jette fra Thyholm er pædagogisk leder og forslår, at personalet skal arbejde under mere fleksible rammer. Det giver bedre mulighed for at lytte til patienten. 

Christian fra Horsens har været i berøring med sundhedsvæsnet i flere omgange. Han forslår at indføre et aftale-ark, hvor forløbet af behandlingen aftales mellem patient og læge, sådan man undgår misforståelser. 

 
  Mette er uddannet sygeplejerske og fra Aarhus. Hendes forslag er, at sundhedspersonalet skal bruge mindre tid på dokumentation og mere til på kerneydelsen, nemlig pleje og behandling af patienten. 

 

opdateret: 28-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde

Borgernes sunhedsvæsen.PNG