10-02-2015


Arbejdet med at etablere Danmarks største fuldautomatiserede biokemiske laboratorium på det kommende supersygehus i Aarhus er kommet et skridt videre, da Siemens Healthcare Diagnostics blev udpeget til at levere udstyr og service til anlægget. 

Bygningerne til Danmarks største fuldautomatiske biokemiske laboratorium er allerede opført på byggepladsen ved siden af det eksisterende sygehus i Skejby. 
Den 9. februar blev Siemens Healthcare Diagnostics så valgt til at levere udstyr og service til anlægget, der i daglig tale kaldes 24-7 laboratoriet. 

Den samlede sum for udstyr og installation lyder på cirka 20 mio. kr., hvilket er omkring fire mio. lavere end budgetteret. 
- Vi har valgt Siemens på baggrund af et dialogbaseret udbud, hvor vi blandt andet har holdt tre dialogmøder med de prækvalificerede leverandører og en brugergruppe med medarbejdere fra Klinisk Biokemisk Afdeling, IT-specialister og medicoteknisk rådgiver, fortæller projektchef i Indkøb og Medicoteknik, Lars Hansen. 

Det tætte samarbejde mellem Siemens Healthcare Diagnostics og brugergruppen fortsætter indtil alt udstyr er installeret og taget i brug, og det er en meget givende proces, uddyber ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Lene Heickendorff. 
- Den tætte dialog med leverandøren giver os en unik mulighed for at skræddersy en optimal løsning til den nye laboratoriebygning. Det betyder, at vi kan opfylde vores vision om at have endnu større fokus på effektive patientforløb i høj kvalitet i den fremtidige laboratoriedrift og samtidig understøtte hospitalets omstilling til færre sengepladser og flere ambulante behandlinger, fortæller hun. 

I Siemens Healthcare Diagnostics er CEO, Birgit Eskildsen også glad for det tætte samarbejde: 
- Vi er i en tid, hvor der er et stort pres på sundhedssektoren, og derfor er vi særligt glade for at kunne levere teknologi, der effektiviserer processerne til gavn for både læger og patienter. Denne løsning er samtidig unik, fordi det er første gang, at udbudsrunden er dialogbaseret. Det giver et bedre samarbejde og er med til at sikre den optimale løsning for hospitalet. 

Flere analyser for færre penge 
Klinisk Biokemisk Afdeling ligger i dag på tre forskellige adresser, men bliver trinvist samlet i den nye laboratoriebygning i Skejby frem mod 2019. 
Afdelingen har 350 ansatte, og der bliver årligt lavet i omegnen af 12 mio. analyser, ligesom laboratoriet årligt har cirka 1,2 mio. patientkontakter. Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital og primærsektoren i Aarhus-området. Herudover varetages specialiserede funktioner for hospitaler i Region Midtjylland og andre regioner. 

Installationen af det nye udstyr begynder i august 2015, og de første prøver forventes at køre gennem laboratoriet i marts 2016. Når Klinisk Biokemisk Afdeling er samlet i Skejby, og det nye fuldautomatiserede laboratorium er i fuld drift, ankommer op mod 2700 prøver i timen under spidsbelastning. Størstedelen af prøverne ankommer til laboratoriet fra hospitalets 160 rørpoststationer og er således håndfri fra prøvetagning til færdig analysering. 

Det betyder kortere svartider og mere effektive arbejdsgange, forklarer ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Lene Heickendorff: 
- Med det nye laboratorieanlæg får vi mulighed for at nå vores målsætning om døgnet rundt at tilbyde et meget stort analyserepertoire med ultrakorte svartider. Vi forventer, at størstedelen af prøverne kan håndteres på det fuldautomatiske anlæg, og det betyder, at vi fra 2019 regner med at opnå væsentlige besparelser, der kan bidrage til den effektivisering på otte procent, som byggeriet af det nye hospital i Skejby er underlagt af Kvalitetsfonden, slutter Lene Heickendorff. 

Mere om byggeriet på www.dnu.rm.dk. 

Flere oplysninger 
Lars Hansen, projektchef, Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, 7841 4500 / 3092 2432, lars.hansen@stab.rm.dk

Lene Heickendorff, ledende overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 7846 3078, leneheic@rm.dk  

Birgit Eskildsen, CEO, Siemens Healthcare Diagnostics ApS, 4477 4747 / 2960 2504, Birgit.eskildsen@siemens.com.

opdateret: 10-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde