02-02-2015

Den globale efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer stiger i takt med, at en voksende del af jordens befolkning får råd til at gå op i sundhed og sikkerhed. Næste skridt er fokus på, om fødevarerne også er produceret ansvarligt i forhold til miljøbelastning og ressourceeffektivitet. 

Netop her har Region Midtjylland et forspring, som vi skal arbejde hårdt på at fastholde, og Regionsrådet og Vækstforum ser især tre vigtige områder at tage fat på: 

1. Vi skal sikre os, at innovation og vidensamarbejde bliver en integreret del af virksomhedernes hverdag og strategi. 
2. Vi skal gøre fødevareerhvervet attraktivt set med investorøjne.
3. Og så skal vi blive dygtigere til at spotte de iværksættervirksomheder, der virkelig har potentiale. 

Mange af dem befinder sig i et krydsfelt imellem fødevarer, klima, miljø og sundhed, og dem kan vi tilbyde adgang til ny viden, netværk, kompetenceløft, internationalisering, eller hvad der nu kunne hjælpe dem med at skyde genvej til større indtjening og nye arbejdspladser. 

I Dialog nummer 24 kan du læse om Region Midtjyllands særlige rolle i den nationale fødevareklynge og om, hvordan vi fremover skal tiltrække endnu flere internationale virksomheder, kompetent arbejdskraft og dygtige iværksættere. 

Du kan også møde virksomheder, der har fået en regional hånd med konkurrenceevnen – hvad enten det drejer sig om Dexter-køer, der plejer naturarealer, maskiner, der kan strippe 12 laks i minuttet, havbrug, der bruger muslinger og tang til at rense spildevandet, eller syrlige bolcher, der kan få mundvandet frem hos patienter med nedsat appetit. 
Fremtidens fødevareerhverv har mange ansigter. 

Læs som bladremagasin eller pdf
opdateret: 02-02-2015