27-02-2015: Rugemødre i Indien er ofte ikke informeret ordentligt om risici ved at være rugemor, og flertallet af lægerne tager beslutninger om behandling uden at inddrage rugemødrene i beslutningerne.

Indiske rugemødre kan ikke forklare risici ved kunstig befrugtning og graviditet med tvillinger eller trillinger. Og lægerne opgiver på forhånd at forklare det fyldestgørende på grund af rugemødrenes lavere uddannelse og manglende forståelse for medicinske problemstillinger. 

Det viser et nyt studie fra forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der sammen med forskere fra Delhi Universitet og Jawarhalal Nehru Universitet, Indien, har undersøgt det informerede samtykke og beslutningsprocessen ved rugemoderskab i Indien. 

Studiet omfatter 18 fertilitetsklinikker og fire rugemødre-bureauer i New Delhi, hvor 20 læger, fem mellemmænd og 14 rugemødre blev interviewet fra 2011 til 2012. 

Studiet viser endvidere, at der er tydelige interessekonflikter: Rugemødrenes behov for penge, de barnløse intenderede forældres desperation for at få et barn med færrest mulige forsøg og lægernes ønske om en høj succesrate for at tiltrække klienter fra både ind- og udland. 

Herudover er der ingen lov om kunstig befrugtning i Indien, hvilket giver lægerne friere rammer. Studiet viser, at der sættes mellem 2-7 befrugtede æg op af gangen i de indiske rugemødre. Dette tydeliggør behovet for regulering og beskyttelse af både rugemødrene og de ufødte børn; et behov som de indiske læger også selv giver udtryk for. 

Resultaterne er offentliggjort i artiklen: 
Informed Consent in Medical Decision-Making in Commercial Gestational Surrogacy: A Mixed Methods Study in New Delhi, India. Tanderup M, Reddy S, Patel T, Nielsen BB. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Jan 12. 

Yderligere information: Læge Malene Tanderup, tlf. 6013 7330, 

E-mail: malene.tanderup.soerensen@dadlnet.dk  

opdateret: 26-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde