25-02-2015

Region Midtjylland har i dag udpeget den totalrådgiver, som skal tegne den nye psykiatriske afdeling på DNV-Gødstrup. Beslutningen indleder rejsen mod at få bygget rammerne for en faglig ambitiøs og attraktiv psykiatrisk afdeling på Det Nye hospital i Vest, Gødstrup, udtaler regionsrådsformand Bent Hansen. 

Valget af totalrådgiver for psyiatrisk afdeling på DNV-Gødstrup faldt på SMAK Architects, AART Architects, Nordic - Office of Architecture, Midtconsult og Vega Landskab, som sammen i de kommende år skal stå for udfærdigelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag til det ca. 16.900 m2 store byggeri med en totalramme på 381 mio. kr. 

Regionsrådsformand Bent Hansen, der i dag kunne udråbe vinderen, ser frem til de kommende års proces med at gøre vision til virkelighed: 

- Afslutningen på konkurrencen markerer et stort skridt hen imod at få bygget rammerne for en faglig ambitiøs og attraktiv psykiatrisk afdeling på Det Nye hospital i Vest, Gødstrup. Den skal samle de regionale psykiatriske funktioner i Holstebro og Herning samt den stationære del af børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg, siger regionsrådsformand Bent Hansen. 

Understøtter vision 
Et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Psykiatri og Social i Region Midtjylland, projektledelsen for DNV-Gødstrup og inviterede fagdommere har peget på vinderen blandt de oprindeligt 13 deltagere. Efter en tidligere udvælgelse blev feltet skåret ned til tre, der gik videre i en udvidet bedømmelse. Bedømmelsesudvalget har derefter givet deres indstilling til Regionsrådet, som i dag har udpeget en endelig vinder. 

Projektet er blevet bedømt for sin evne til at understøtte Region Midtjyllands vision for fremtidens psykiatriske behandling i Region Midtjylland: Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. 

- Hele denne proces har været kendetegnet ved en stærk dialog mellem tilbudsgiverne og bedømmelseskomiteen. En dialog, der har sikret, at den indstilling bedømmelseskomitéen har givet Regionsrådet i dag er født af klare spørgsmål, som komiteen har stillet i processen, og de svar som deltagerne har givet i deres tilbud. 

Projektet er blevet vurderet på den arkitektoniske sammenhæng med det øvrige DNV-Gødstrup, arkitektur og teknik, funktioner og arealer, anlægsøkonomi, integreret design, teknik og bæredygtighed. Derudover er tilbudsgiverne bag projektet blevet bedømt på deres organisation og samarbejde samt honorarøkonomien for forslaget. 

- De 13 tilbudsgivere har arbejdet ud fra et konkurrenceprogram, der beskriver vores intentioner, forventninger og ønsker til det færdige byggeri. Det retter et skarpt fokus mod evidensbaseret design og fordrer en innovativ tilgang til planlægningen af løsninger i de nye rammer. Konkurrenceprogrammet forklarer, hvordan de fysiske rammer er en væsentlig faktor for, hvordan kvalitet, effektivitet og udvikling i sundhedsvæsenet hænger sammen. Vi mener, at lokalernes udformning er lige så vigtig for den psykiatriske behandling, som avanceret teknik er for den somatiske behandling, siger Gert Pilgaard Christensen. 

Bæredygtig anlægsøkonomi 
Projektledelse og totalrådgiver står nu overfor at indlede samarbejdet om at realisere de løfterige visioner i såvel konkurrenceprogram som tilbuddet, og et naturligt fokus er allerede fundet. 

- Totalrammen for byggeriet skal holdes. Region Midtjylland står overfor store økonomiske udfordringer i de kommende år, og derfor vil der fra administrationens side vil der allerede i de forestående kontraktforhandlinger blive stillet skarpt på, at projektet skal have en bæredygtig anlægsøkonomi, siger Bent Hansen. 

Visionen for byggeriet 
Byggeriet af den nye psykiatriske afdeling på DNV-Gødstrup skal understøtte visionen for Psykiatrien i Region Midtjylland: Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom. 
Målet med byggeriet er: 

  • at få et byggeri, der bedst muligt understøtter de nye psykiatriske behandlingsmetoder
  • at sikre et tættere samarbejde mellem psykiatri og somatik, bl.a. via en fælles akutmodtagelse.

Baggrund for byggeriet 
Regionsrådet besluttede i 2012, at den nye psykiatriske afdeling skulle etableres på DNV-Gødstrup. Det vil samle de regionspsykiatriske funktioner i Holstebro og Herning samt den stationære del af børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg. Der planlægges samtidig med visse ambulante psykiatriske funktioner får plads i det kommende Center for Sundhed i Holstebro. 

Areal, økonomi, tidsplan og funktioner 

  • Den kommende psykiatriske afdeling på DNV-Gødstrup består af 14,800 m2 psykiatriske funktioner placeret i sammenhæng med det somatiske hospital DNV-Gødstrup. Derudover er der indregnet 2.100 m2 til psykiatriske funktioner placeret inde i det somatiske hospital.
  • Byggeriet har en totalramme på 381 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland og skal stå færdigt ved årsskiftet 2018/2019.
  • Bygningerne skal rumme 80 voksenpsykiatriske senge, 13 børne-/ungdomspsykiatriske senge samt ambulante funktioner for børne-/ungdoms- og voksenpsykiatrien.
  • Jf. Regionens beslutning om at samle specialerne børne-/ungdoms- og voksenpsykiatrien, er det vigtigt, at bygningen disponeres med udgangspunkt i, at børn, unge og voksne har forskellige forudsætninger for et godt behandlingsforløb.

Billedmateriale, dommerbetænkningen og yderligere oplysninger om byggeriet kan findes på http://www.dnv.rm.dk/byggeriet/etape+2

Flere oplysninger 
• Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 

• Direktør, Psykiatri og Social Gert Pilgaard Christensen, tlf. 4036 0141 gert.christensen@ps.rm.dk 
opdateret: 25-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde