02-02-2015


Hvordan mener du, at service og kommunikation på Region Midtjyllands hospitaler kan gøres bedre? Det får 120 inviterede borgere mulighed for at diskutere, når Region Midtjylland inviterer til borgermøde 28. februar. 

Bedre service og kommunikation med patienterne. Det er temaet for borgermødet i Region Midtjylland den 28. februar. Formålet er at forbedre oplevelsen på hospitalerne for patienter og deres pårørende, og derfor inviteres 120 borgere indenfor til en dialog om, hvordan hospitalerne i regionen kan udvikles. 

- Vi vil meget gerne blive klogere på, hvad borgerne mener. Vi er jo til for dem, så det er vigtigt, de oplever, at både service og kommunikation er i top, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). 

Til borgermødet vil emner som inddragelse af pårørende, tryghed og den gode samtale med sundhedspersonalet blandt andet være på dagsordenen. 

Politikere og borgere i dialog 
Medlemmer af regionsrådet vil være til stede til mødet og indgå i direkte dialog med de 120 borgere. Målet er nemlig at skabe en direkte dialog mellem borger og politiker. 

Arrangementet bliver holdt på Bjerringbro Gymnasium, og elever fra gymnasiet vil også deltage i mødet. Ifølge formand for Region Midtjyllands udvalg for Borgerdialog, Henrik Qvist (Enh.l.), er det nemlig vigtigt at få de unge med. 

- Vi er meget glade for, at Bjerringbro Gymnasium danner rammen om borgermødet. Vores erfaring er, at de unge er svære at få med til borgermøder, så samarbejdet med gymnasiet er en god mulighed for at høre de unges stemme, siger han. 

Del af landsdækkende projekt 
Borgermødet i Region Midtjylland indgår som en del af et større, landsdækkende projekt under navnet Borgernes Sundhedsvæsen. Alle landets regioner afholder derfor lignende borgermøder samme dag. Ideerne fra møderne bliver indsamlet og brugt som input til en national handleplan med fokus på borgernes behov. Desuden vil Region Midtjyllands udvalg for borgerdialog følge op ved at drøfte idéer og meninger, der er kommet frem på mødet. 

Alle kan bidrage
Region Midtjylland er interesseret i input fra alle borgere. Derfor er det også muligt at dele sine ideer, selvom man ikke deltager i borgermødet. Regionen opfordrer alle til at dele deres erfaringer og ideer til, hvordan oplevelsen på hospitalerne kan blive bedre. Det kan ske på hjemmesiden www.voressundhedsvæsen.dk

Fakta 

  • Borgermødet for særligt inviterede borgere finder sted lørdag den 28. februar 2015 kl. 11.00-15.00 på Bjerringbro Gymnasium

  • Deltagerne på borgermødet repræsenterer et bredt udsnit af regionens borgere. 3500 fra regionen er inviteret på baggrund af udtræk fra CPR-registret baseret på køn, alder og bopæl. Til mødet vil deltage 120 borgere og en række regionsrådspolitikere. I sidste ende vil udvælgelsen af de 120 ske blandt dem der tilmelder sig, og så de bredt repræsenterer regionens borgere. 

  •  Borgerne vil modtage deres invitation per digital eller almindelig post. 

  • Arrangementet indgår som en del af det landsdækkende projekt Borgernes Sundhedsvæsen 

  • Region Midtjyllands udvalg for Borgerdialog vil indsamle og følge op på ideer og meninger fra mødet. Disse vil desuden indgå som input til en national handleplan 

  • Se regionsrådsformænd fra alle regioner fortælle om borgermøderne på www.voressundhedsvæsen.dk


Flere oplysninger 

  • Formand for udvalget for borgerdialog i Region Midtjylland, Henrik Qvist (Enh.l.): 2684 0211 / hq@rr.rm.dk 

  • Kommunikationskonsulent, Anja Amdisen: 
    7841 0614 / anja.amdisen@stab.rm.dk

opdateret: 03-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde