09-02-2015

Ca. 1/3 af patienter med uspecifikke rygsmerter er i risiko for ikke at vende tilbage til arbejde, viser en undersøgelse fra CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Aarhus Universitet, der er foretaget på Regionshospital Silkeborg i Region Midtjylland, og offentliggjort i det videnskabelige magasin The Spine Journal. 

Især sygemeldte med mange og uspecifikke symptomer udover rygsmerter har risiko for at miste arbejdet, viser en undersøgelse med 285 patienter fra Regionshospital Silkeborgs RegionsRygcenter, der var henvist af egen læge. Patienterne er svære at gøre raske, og det kan være svært at lære at fungere med smerter, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen. 

- En ud af tre rygpatienter angav at have flere forskellige fysiske symptomer udover smerter i ryggen. Dette er en belastning udover rygsmerterne, og patienterne ender derfor ofte med lange perioder sygefravær pga. de ’uspecifikke rygsmerter’, fortæller artiklens hovedforfatter og forsker Anne-Mette Momsen, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og fortsætter: 

- Når hele 28 % også har andre fysiske symptomer end rygsmerter er det vigtigt at udvikle fælles retningslinjer for patienter med uspecifikke ryglidelser. 

I øjeblikket mangler sundhedssystemet imidlertid veldokumenterede indsatser til patienter, der har mange uspecifikke fysiske symptomer, og det er, ifølge Anne-Mette Momsen fra CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, et presserende problem: 

- Mange med en uspecifik ryglidelse står i en situation, hvor både omgivelserne og de selv langsomt mister troen på, at de genvinder en tålelig hverdag. Det er ikke fremmende for hverken familieliv eller muligheden for at vende tilbage til arbejdet. Derfor bør flere følge RegionsRygcenter i Silkeborgs forbillede og udarbejde nye og mere veldokumenterede indsatser for rygpatienter. Det er i sidste ende en gevinst for såvel samfundet som for livskvaliteten for den enkelte. 

Udover sammenhæng mellem antallet af symptomer og risikoen for at miste arbejdet, viser undersøgelsen også, at patienterne selv er gode til at vurdere deres eget helbred og arbejdsevne. 

Forskergruppen bag undersøgelsen består udover forsker Anne-Mette Momsen af overlæge Ole Kudsk Jensen, professor Claus Vinther Nielsen og seniorforsker Chris Jensen, der også er medforfattere på artiklen, som kan læses her: http://www.sciencedirect.com/science/journal/15299430/14/12. Ole Kudsk Jensen er i øvrigt leder af Forskningsenheden for Sygemeldte under RegionsRygcentret ved Regionshospital Silkeborg, Region Midtjylland. 

For yderligere information
Forsker Anne-Mette Momsen, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling: tlf. 3082 8189 eller Anne-Mette.Momsen@Stab.rm.dk 

opdateret: 09-02-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde