06-01-2015


RETHINK BUSINESS - kommunepuljen: Regionsrådet i Midtjylland forventes at afsætte 1 mio. kroner til at støtte grønne udviklingsprojekter i offentligt-private samarbejder. Puljen kan søges af kommuner i Region Midtjylland under forudsætning af, at Regionsrådet reserverer pengene på mødet d. 28. januar 2015. 

Formålet er at skabe nye, innovative, grønne vækstmuligheder og nye forretningsmodeller for private virksomheder. Det kan ske, ved at kommuner bruger efterspørgsel og købekraft til at understøtte virksomheder i at levere ydelser og løsninger baseret på grønne forretningsmodeller. Det kan også ske gennem andre roller eller opgaver, som myndighedsudøvelse eller udviklingsaktiviteter. 

Se mere om ansøgning og vurderingskriterier i bilaget ”Indkaldelse af ansøgninger til grønne udviklingsprojekter” – og mere om formål og principper i bilaget ”Rethink Business – Kommunepuljen. Baggrundsmateriale”  . 

Ansøgningsfristen er fredag den 16. januar kl. 10 til Sinne.nordborg@ru.rm.dk   

Yderligere oplysninger:      
Christian Fredsø
Strategisk udvikler
Regional Udvikling
Telefon: 2072 9472
Christian.fredsoe@ru.rm.dk


opdateret: 06-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde