19-01-2015


På baggrund af et udbud, vandt firmaet Varian Medical Systems den 5. januar 2015 leverancen af udstyr og service til Dansk Center for Partikelterapi (DCPT). 

Efterfølgende har en deltager i udbuddet, Ion Beam Applications S.A, indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. 

Klagen er modtaget indenfor den såkaldte stand-still periode. Det betyder, at der ikke kan skrives kontrakt med det vindende firma, før Klagenævnet for Udbud har vurderet, om klagen skal have opsættende virkning. 

Afgørelsen om evt. opsættende virkning bliver truffet i løbet af 30 dage. 


Flere oplysninger 

  • Koncerndirektør Ole Thomsen, tlf. 7841 0040opdateret: 19-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde