28-01-2015

Med en bevilling på seks mio. kroner vil Region Midtjylland sikre universiteter og virksomheder adgang til nyt forskningsanlæg i Sverige, MAX IV. Anlægget kan få stor betydning for udvikling af nye materialer og ventes at kunne tiltrække udenlandske forskere og investeringer.

Det er teknologi i verdensklasse, når Universitetet i Lund næste år sætter strøm til partikelacceleratoren MAX IV. Og det bliver en teknologi, som også midtjyske virksomheder og forskere får adgang til, for Vækstforum og Region Midtjylland vil skyde 6 mio. kroner i en dansk såkaldt beamlinje fra Lund til målestationer i København og Aarhus. Dette besluttede regionsrådet på sit møde onsdag under forudsætning af, at de øvrige regioner også bidrager. 

Mange brancher
MAX IV-anlægget bliver verdens kraftigste røntgenkilde og vil gøre det muligt at studere hårde og bløde biologiske materialer ned på atomplan. 
Dette vil være attraktivt til industriel forskning for mange typer af større virksomheder inden for fødevarer, energiteknologi, transport, lægemidler, miljø og byggeri. 
I Midtjylland kunne det eksempelvis være Biomar (fiskefoder), Cheminova (landbrugskemikalier), Dupont (ingredienser), Grundfos (pumper), Vestas (vindmøller), og Aarhus Karlsham (vegetabilske olier). 

Konkurrence og investeringer 
Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland, glæder sig over, at både virksomheder og forskningsinstitutioner bliver sikret adgang til faciliteterne. 


”Det vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne, men også gøre regionen mere attraktiv for udenlandske studerende, forskere og andre højtuddannede medarbejdere. Og så vil det skabe international opmærksomhed, så vi kan tiltrække udenlandske investeringer til regionen – eksempelvis til vores fødevareklynge”, siger Bent Hansen. 

Kontakt med erhvervslivet
Det er nu op til Aarhus Universitet at udforme en model for, hvordan forskere og virksomheder bedst skal kunne bruge MAX IV og den danske DANMAX-linje. 


”Dette samarbejde vil blandt andet give os en mulighed for at komme tættere i kontakt med erhvervslivet om fremtidige forskningsområder. Her er noget at mødes om, og det er tit sådan, de mest innovative samarbejder starter”, siger dekan for AU Science and Technology Niels Christian Nielsen. 

Flere oplysninger: 

Niels Chr. Nielsen, dekan 
Science and Technology 
Aarhus Universitet 
Telefon: 8715 5913 / 2899 2541 
dean.scitech@au.dk 


opdateret: 28-01-2015