16-01-2015

De fire fødevarenetværk, som Region Midtjylland tog initiativ til for to år siden, har betydet øget salg og nye kunder til flertallet af de medvirkende virksomheder. Det viser en rapport, der dog også peger på muligheder for endnu bedre resultater. 

Det kan godt betale sig for en gruppe fødevareproducenter at gå sammen i et netværkssam¬arbejde. 
Det er den korte konklusion i en rapport, der har undersøgt udbyttet af fire fødevarenetværk, som Region Midtjylland har taget initiativ til. 
Op mod 200 virksomheder fra hele regionen har været involveret i et af de fire netværk i løbet af de seneste to år, og af de adspurgte deltagere melder mere end halvdelen, at de har øget salget eller fået nye aftaler om afsætning af deres produkter. 

Mod på vækst 

De fire netværkssamarbejder er et led i Region Midtjyllands fødevaresatsning, og budgettet på godt 26 mio. kroner er finansieret af EU’s midler til Grøn Vækst samt medfinansiering fra regionen og dens 19 kommuner. 
Formålet med at tilbyde lokale virksomheder at mødes og arbejde i netværk på tværs af kommunegrænser og på tværs af råvareproducenter, forarbejdningsvirksomheder og butikker var at skabe øget omsætning i erhvervet og give de enkelt virksomheder mere mod på at gå efter vækst og udvikling. 

Det lærte de

Og det ser ud til at lykkes, om end en projektperiode på to år er lovlig kort til at skaffe målbare resultater på bordet, siger afdelingschef i Region Midtjylland Erik Sejersen. 
”Deltagerne har generelt været glade for netværkene, og de har givet os mange værdifulde tilbagemeldinger. Blandt andet er der et stort potentiale i at arbejde på tværs af værdikæden – sådan som eksempelvis netværket Smag på Landskabet har gjort”, siger Erik Sejersen. 
Smag på Landskabet har i løbet af efteråret 2014 stiftet en forening omkring naturpleje og kød fra naturarealer, og der er lagt op til en bred kreds af medlemmer - kokke, slagtere, kødgrossister, landmænd og gårdbutikker, men også landbrugsrådgivning og kommuner. 

Klart formål 

”Allerede nu har den fået national karakter med bestyrelsesmedlemmer fra hele Danmark. Projektet har tillige haft indflydelse på anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen og på ny lovgivning, der gør det nemmere for landmænd at sende deres køer, får og heste ud at pleje sårbare naturarealer. Vi forventer, at foreningen kan køre netværket videre, når projektperioden udløber her i foråret”, siger Erik Sejersen. 
Han tilføjer, at rapporten om de fire netværk også peger på elementer, der kan gøres bedre – eksempelvis er det vigtigt hurtigt at fastlægge formålet med netværkssamarbejdet og så fastholde fokus på det, man vælger at arbejde med. 
”Hvis vi griber det rigtigt an, er fødevarenetværkene ét af fundamenterne for og fødekilde til vores regionale innovationsmiljø for fødevareerhvervet”, siger Erik Sejersen. 

Workshop 23. januar 

Den nye rapport vil straks blive inddraget i Region Midtjyllands videre arbejde med fødevaresatsningen. Fredag, den 23. januar har regionen inviteret kommuner, LAG’er, uddannelsesinstitutioner og andre, der arbejder med at skabe rammerne for udvikling af det lokale fødevareerhverv, til workshoppen ”Det lokale fødevareerhverv som en af motorerne i den danske fødevareklynge”. 

Se hele rapporten Fødevarenetværk i Region Midtjylland

Billedtekst: 
Smag på Landskabet, der nu videreføres som forening, handler om, at landmænd kan tjene penge på at udvikle naturpleje som selvstændigt forretningsområde. Dette kræver samarbejder på tværs af hele værdikæden, f.eks. om forædling af kødet, afsætning og markedsføring. Jens Ole Hededal (billedet), der driver en ejendom med 150 Dexter-køer i Lindbjerg tæt på Randers, synes, det har været spændende at deltage i projektet og tror, at naturpleje bliver et nyt forretningsområde inden for få år. 
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger: 

Erik Sejersen, afdelingschef 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 
Telefon: 2068 5588 
erik.sejersen@ru.rm.dk 

Hanne Torp Brodersen, udviklingskonsulent 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1714 
lhanne.brodersen@ru.rm.dk 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne 


FAKTA 
Det sagde deltagerne

”At være en del af det europæiske netværk siger noget om kvaliteten og skaber genkendelighed. Vi har oplevet tæt ved 40 procent omsætningsstigning hvert år i de sidste tre år. Vi får generelt rigtig meget ud af de fælles netværksarrangementer. Her lærer vi af hinandens erfaringer, høster guldkorn og får faglig sparring og inspiration”. (Deltager i Madlandet i vest – citat fra rapporten) 

”Netværkssamarbejdet har styrket min selvtillid og givet mig blod på tanden. Jeg tør mere med min virksomhed nu”. (Deltager i Smagen i Centrum - citat fra rapporten) 

Formålet med de fire fødevarenetværk har især været at samle mindre fødevareproducenter og andre aktører inden for fødevareområdet i større netværk med henblik på forretningsudvikling, kompetenceudvikling, produktudvikling og afsætning. 
Region Midtjylland har bedt konsulentfirmaerne IFAU og Pythea om at undersøge, hvad de fire fødevarenetværk Madlandet i vest, Smagen i Centrum, Smag på Landskabet og Østjyllands Spisekammer har betydet for deltagerne. Erfaringerne skal bruges i den resterende projektperiode til justeringer i netværkene, så der skabes flest mulige positive effekter i virksomhederne. 

Læs mere på: 
www.madlandet.dk
www.facebook.com/ostjyllandsspisekammeropdateret: 19-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde