27-01-2015

Stort sundhedsprojekt med 1500 psykiatribrugere har udviklet nye metoder til, hvordan psykisk syge får sundere og længere liv. Ledere, medarbejdere og brugere inviterer til konference den 29. januar for at give deres erfaringer videre.

Mennesker med psykiske sygdomme er mere syge og dør 15-20 år tidligere end gennemsnitsdanskeren. En del af forklaringen er, at mange psykisk sårbare spiser mere usundt, ryger mere og bevæger sig mindre. Men de fleste er lige så motiverede for at leve sundt som andre. De har blot flere udfordringer og efterspørger derfor ekstra støtte. 

20 socialpsykiatriske tilbud og fire regionale bosteder i midtjylland har derfor indenfor rammerne af projekt ”Sundere liv i Socialpsykiatrien” udviklet metoder til at gøre det lettere at vælge sundheden i hverdagen. 

- Vi har fokus på at gøre det sunde valg lettere ved at ændre de fysiske rammer, strukturer og kultur i organisationerne. Brugerne er aktive medspillere, der bidrager med erfaringer om, hvad der kan fremme sundhed og trivsel. En gruppe er uddannet til sundhedsguider og hjælper med at holde fast i sundhedsindsatser, fortæller projektleder Lise Arnth fra CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 

Mental sundhed bygger bro til fysisk sundhed 
I Randers kommune har man omlagt en del af den individuelle bostøtte til gruppebaseret støtte for at borgere med psykiske sygdomme i fællesskab kan tage sundhedsudfordringerne op. 

- Ny forskning viser, at svage sociale relationer er en selvstændig risikofaktor i forhold til død og sygdom. Så vi skal tænke sundhed meget bredt. Det handler ikke kun om at tilbyde gulerødder og motion. Hvis man sidder alene derhjemme, er det svært at ændre livsstil. Derfor lægger vi vægt på at hjælpe den enkelte med at styrke sociale færdigheder og netværk. Det øger trivslen og giver mod på at blive mere aktiv og bruge nogle af de mange eksisterende tilbud i nærmiljøet fx den lokale idrætshal, fortæller Lene Bruhn Christensen, leder på socialområdet i Randers Kommune. 

Sundhedstænkning er trængt ind i det sociale arbejde 
En af de vigtige erfaringer i Randers er, at sundhed skal sættes på dagsordenen hele vejen igennem organisationen, hvis det skal blive bæredygtigt. 

- Derfor har vi lavet sundhedspolitiske aftaler og beskrevet de nye gruppetilbud og sundhedsindsatser i de kvalitetsstandarder, som borgerne visiteres efter, siger Lene Bruhn Christensen og understreger, at aktiviteterne fortsætter, selvom projektet slutter.

- En lang række medarbejdere og borgere er nu uddannet til at arbejde med sundhed og trivsel. Det har ændret kulturen og hele vores mind-set, så vi på alle niveauer er mere bevidste om at tænke sundheden med ind i det sociale arbejde. 

Vil sprede viden og erfaringer 
De mange erfaringer fra projektet skal nu formidles videre. Startskuddet dertil går med en konference den 29. januar i Aarhus. Der udgives samtidig et inspirationskatalog, hvor både medarbejdere og brugere bidrager med deres bud på, hvordan man kan arbejde med at fremme sundhed og trivsel blandt psykisk sårbare. Desuden er der sat et forskningsprojekt i gang, som vil analysere og dokumentere erfaringerne i løbet af de kommende år. 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Specialområde Socialpsykiatri Voksne i Region Midtjylland samt Herning, Holstebro, Randers og Syddjurs kommuner. Regeringens sats-pulje har støttet med 4,5 mio. kr. 

Sundhed, sygdom og motivation hos mennesker med psykisk sygdom 
32 procent ryger mod 18 procent i den øvrige befolkning. 
28 procent er fysisk inaktive mod 18 procent i den øvrige befolkning. 
24 procent er svært overvægtige mod 16 procent i den øvrige befolkning. 
Motivationen for at ændre sundhedsvaner er nogenlunde lige høj for alle, fx ønsker 17 procent af dagligrygere med en psykisk sygdom at holde op med at ryge mod 15 procent i hele befolkningen. 75 procent ønsker at være mere fysisk aktiv mod 66 procent i hele befolkningen. 
32 procent af borgerne med en psykisk sygdom har 2 – 3 andre sygdomme, mens 19 procent har mere end 4 andre sygdomme. Kun 22 procent har ikke andre sygdomme. 

Kilde: Region Midtjyllands sundhedsprofil 2013 

Mere information 
Lise Arnth, sundhedskonsulent, Sundhedsfremme og Forebyggelse, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 
e-mail: lise.arnth@stab.rm.dk, mobil: 2172 1201. 

Randers kommune: 
Lene Bruhn Christensen, områdeleder for bostøtten,lene.bruhn.christensen@randers.dk, tlf: 8915 2274, mobil: 20464653 

Holstebro Kommune: 
Janne Jørgensen, leder Psykiatri og handicap,janne.jorgensen@holstebro.dk, tlf: 9611 4701. 

Herning Kommune: 
Dorte Påskesen, Forstander på Skovlyset, slydn@herning.dk, tlf: 96285302. 

Syddjurs Kommune: 
Jan Saaby Nielsen, leder af fysisk / psykisk handicapområde,JNI@syddjurs.dk, 24865331 

Kontakt til regionale institutioner (Tangkær, Sct. Mikkels, Blåkærsgård, Sønderparken): Heinz Jacob, områdeleder for Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland,Heinz.jacob@ps.rm.dk, tlf: 7847 7081. 


opdateret: 27-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde