16-01-2015

 Illustration fra LUP14 Akut


Patienternes tilfredshed med akutmodtagelserne er lavere end forventet. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse. 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på Akutområdet (LUP akutmodtagelsen) afdækker problemer på flere områder, blandt andet information om ventetid og smertelindring. 

- Især bekymrer det mig, at 33 procent af patienterne oplever, at de ikke får deres behov for smertelindring dækket. Det er ikke godt nok, fastslår regionsrådsformand Bent Hansen (S). 

Han mener, det er godt, at der nu laves undersøgelser på akutområdet, for på den måde er det muligt at se, hvad der skal arbejdes med fremover. 

- Resultaterne afspejler, at vi har travlt. Men derfor er det ikke tilfredsstillende, at eksempelvis omkring 71 procent mener, at de ikke bliver informeret tilstrækkeligt om ventetid eller årsag. 

Vil være førende 
Det er første gang, man gennemfører en landsdækkende patientundersøgelse på området for de akutambulante patienter. Den kommer på baggrund af de seneste års omorganiseringer af akutmodtagelsen på landets sygehuse. I den konkrete undersøgelse ligger Region Midtjylland på landsgennemsnittet. 

- Vi ligger i top i tidligere lignende undersøgelser af patientoplevelser, og det vil vi også indenfor akutmodtagelserne. Derfor skal vi fremover bruge resultaterne til at sammenligne os selv, så vi hele tiden udvikler os, mener Bent Hansen. 


Fakta 

 

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året. I år er første gang, den gennemføres på området Akutmodtagelse.

  • Man har tidligere gennemført undersøgelser af patientoplevelser på andre områder, og der har Region Midtjylland de seneste år ligget i toppen for de somatiske hospitaler. 

  • Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

  • Undersøgelsen består af 20 spørgsmål, og resultaterne deles op på nationalt-, regions- og klinikniveau. 

  • De nationale resultater er baseret på svar fra 6.764 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse i perioden 20. august til 9. september 2014. Den samlede svarprocent er 43 pct. 

  • De regionale resultater for Region Midtjylland er baseret på svar fra 1.375 patienter. Regionens samlede svarprocent er 48 pct. 

Oversigtsfigur.PNG
Oversigtsfigur fra LUP14 - Akut. Klik for stort billede

 


Flere oplysninger

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer opdateret: 19-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde