29-01-2015

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital viser, at psykologisk behandling kan hjælpe patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) til at håndtere psykiske og fysiske problemer som angst, depression, åndenød og sænket aktivitetsniveau. 

KOL er en uhelbredelig lungesygdom, der medfører belastende fysiske symptomer såsom åndenød, hoste og slimdannelse i luftvejene. Derudover oplever mange KOL-patienter også psykiske problemer i deres hverdag, herunder angst og depression. Der er ofte et komplekst samspil mellem de fysiske og psykiske problemer, hvilket har givet anledning til at undersøge psykologisk behandling som supplement til den medicinske behandling, patienterne får. 

I en ny undersøgelse har forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet fundet frem til, at psykologisk behandling kan hjælpe KOL-patienter med at håndtere både psykiske og fysiske problemer forbundet med deres sygdom. Undersøgelsen er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Psychotherapy and Psychosomatics. 

Virker på både psykiske og fysiske symptomer 
Forskerne har i et såkaldt meta-studie beregnet og analyseret de samlede resultater fra i alt 20 undersøgelser af virkningen af psykologisk behandling over for fysiske problemer – åndenød, nedsat aktivitetsniveau, træthed og lungefunktion – og de psykiske problemer angst og depression. De samlede analyser var baseret på data fra mere end 1.300 KOL-patienter. 

- Overordnet viste resultaterne af vores analyser, at psykologisk behandling havde en positiv virkning over for både de fysiske og psykiske problemstillinger. Hvis man ser nærmere på de forskellige typer af psykologisk behandling, viste det sig, at de kropsfokuserede former for psykologisk behandling, for eksempel meditativ yoga og mindfulness-fokuseret terapi, havde størst effekt på patienternes fysiske problemer, mens de mere psykisk fokuserede former for psykologisk behandling, for eksempel kognitiv adfærdsterapi, virkede bedst på de psykiske problemstilling, siger en af forskerne, psykolog Ingeborg Farver-Vestergaard. 

- Vi har her at gøre med et supplerende behandlingstilbud, som potentielt kan blive til gavn for den store gruppe af KOL-patienter i Danmark, der til daglig kæmper med massive problemstillinger, men som desværre indtil videre har været relativt overset i vores samfund, tilføjer Bobby Zachariae, professor ved Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. 

Forskergruppen er netop nu i gang med at afprøve virkningen af det psykologiske behandlingsprogram mindfulness-baseret kognitiv terapi som supplement til et rehabiliteringsprogram for KOL-patienter i samarbejde med overlæge Anders Løkke Ottesen fra Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Denne undersøgelse er støttet af Danmarks Lungeforenings Fond, og resultater forventes at kunne offentliggøres i 2016. 

- I Danmarks Lungeforening ved vi, at mennesker med KOL konstant kæmper mod angst og åndenød. Det er meget positivt, at et meta-studie nu viser, at en psykologisk behandling vil kunne hjælpe mange til et bedre liv med deres lungesygdom. Vi ser frem til at formidle denne viden til vores medlemmer og andre, bl.a. til alle dem som besøger os på vores online mødested Snak om lunger, siger direktør for Danmarks Lungeforening, Anne Brandt. 

Fakta: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 
· Omkring 430.000 danskere har KOL 
· Det vigtigste og alvorligste symptom er tiltagende åndenød 
· Hver dag dør 16 danskere på grund af KOL 
· Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU 

Reference til originalartiklen: 
Farver-Vestergaard, I., Jacobsen, D., & Zachariae, R. (2015). Efficacy of psychosocial interventions on psychological and physical health outcomes in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): A systematic review and meta-analysis. Psychotherapy and Psychosomatics 84: 37-50. 

Kontaktoplysninger: 
Ingeborg Farver-Vestergaard 
Cand.psych., ph.d.stud., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi 
Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 9, bygning 1340 
8000 Aarhus C 
E-mail: ifarver@psy.au.dk  

Bobby Zachariae 
Professor, dr.med., Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi 
Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 9, bygning 1340 
8000 Aarhus C 
Tlf. 87165878 
E-mail: bzach@aarhus.rm.dk  

Anders Løkke Ottesen 
Overlæge, Lungemedicinsk Afdeling B 
Aarhus Universitetshospital 
Nørrebrogade 44, bygning 2B 
8000 Aarhus C 
Tlf. 87462106 
E-mail: andeotte@.rm.dk  

Birgitte Skøtt Lenstrup 
PR- og kommunikationschef 
Danmarks Lungeforening 
Strandboulevarden 49, B-8 
2100 København Ø 
Tlf. 22566515 
E-mail: bsl@lunge.dk  


opdateret: 29-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde