16-01-2015


Arkivfoto/ HE Midt

Produktiviteten på Region Midtjyllands hospitaler er steget med 3.1 procent i 2013. Det viser den 10. i rækken af nationale opgørelser.

Med en stigning på 3.1 procent ligger Region Midtjylland et godt stykke over de 2 procent, der er lovet i økonomiaftalen med regeringen. 

- Jeg er godt tilfreds med, at det igen er lykkedes hospitalerne at få mere for pengene, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, og tilføjer: 

- Især fordi vi stadig er i top, når det gælder befolkningens sundhed målt i middellevetid, og at vi har høj patienttilfredshed, høj kvalitet og korte ventetider. Alt sammen vel at mærke til landets laveste udgift til sundhed pr. borger. 

Et samlet billede 
Trods de gode tal, ligger Region Midtjyllands produktivitetsniveau* på 98, som er lidt lavere end landsgennemsnittet på 100. Men det tager Ole Thomsen ganske roligt. 

- Rapporten siger noget om cirka halvdelen af vores samlede sundhedsbudget. Det er relevante tal, men de giver langt fra et helhedsbillede. Helhedsindtrykket er faktisk, at vores sundhedsvæsen er i ret god stand, siger han. 

* Produktivitetsniveau er i rapporten udtryk for produktiviteten på det enkelte sygehus eller region i forhold til landsgennemsnittet (indeks=100) 


Fakta
• Det er 10 år i træk, rapporten: Løbende Offentliggørelse af Produktivitet i Sygehussektoren, udkommer.

• Rapporten er et bidrag til Region Midtjyllands vurdering af, hvordan det går med styring af sundhedsvæsenet.

Andre væsentlige bidrag til et helhedsbillede er: 
o Kvalitet i behandlingen: 
ex. akutte genindlæggelser, hospitalsdødelighed og overlevelse ved lungekræft 
o Patienttilfredshed: 
ex. resultater fra Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 
o Ventetider til operation og undersøgelse 
o Sundhedstilstand: 
ex. middellevetid, alkoholforbrug, rygning og overvægt 
o Udgift til sundhed pr. borger 
o Hent tal for de forskellige elementer i Region Midtjyllands folder: Nøgletal og indikatorer 2014

• Hent rapporten: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektorenFlere oplysninger 

• Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen: 7841 0040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på: 
www.rm.dk/politik/regionsrådsmedlemmeropdateret: 16-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde