08-01-2015Foto: 
Region Midtjylland har indgået en aftale med Aarhus Kommune om, at kommunen køber det tidligere Amtssygehus på Tage-Hansens Gade for 400 mio. kr. 

Hospitalet er en del af Aarhus Universitetshospital, og de sidste afdelinger flytter til Skejby i løbet af 2017, hvorefter Aarhus Kommune overtager hele komplekset den 1. juli 2017. 

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) udtaler: 
- Der har været stor interesse for at købe og udvikle området på Tage-Hansens Gade, og vi har haft en god dialog med mange aktører på markedet. I salgsprocessen viste det sig, at Aarhus Kommune også var interesseret, og vi er nu glade for at sælge til kommunen, der med sin ekspertise inden for byudvikling har alle muligheder for at udvikle et godt plangrundlag til et attraktivt nyt byområde for Aarhus. 

Ingen tomme bygninger 
Med aftalen er der indgået aftaler med 2 af de i alt 3 største hospitalsmatrikler, som regionen skal have solgt i forbindelse med udflytningen til Det Nye Universitetshospital i Skejby. Psykiatrisk hospital i Risskov er tidligere i år solgt som en del af kontrakten med den private leverandør, der skal opføre Nyt Psykiatrisk Center i Skejby. Den tredje matrikel, som altså fortsat skal sælges, er Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade i Aarhus (det tidligere Kommunehospital). 

Også regionshospitalerne i Holstebro og Herning er sat til salg. Der forventes indgået aftaler om overtagelser af både Aarhus Universitetshospital på Nørrebrogade og de to regionshospitaler i løbet af de næste 1-2 år. 

- Vi har med aftalen med Aarhus Kommunen sikret, at bygningerne på Tage-Hansens Gade ikke kommer til at stå tomme i en længere periode. Derved undgår vi unødige driftsudgifter til fx vedligehold af bygningerne. Og ved at indgå aftalen allerede nu har Aarhus Kommune tid til planprocessen, inden de overtager. Derved kan kommunen umiddelbart efter fraflytning gå i gang med at forberede udviklingen af området fx nedrivning, renoveringer af bygninger og videresalg af byggerettigheder. På den måde kommer udviklingen af området i gang hurtigt, så området ikke står og forfalder, siger Bent Hansen. 

Købesummen for det tidligere amtssygehus er 400 mio. kr. Bebygges der mere end det forudsatte i kommuneplan-rammen, får regionen en ekstra betaling. I aftalen indgår også et areal til Det nye Universitetshospital i Skejby. 

Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte salget af hospitalet på møde 17. december. 

Fakta om bygningerne på Tage Hansens Gade 

  • De oprindelige bygninger er fra 1935. 
  • Hospitalet er opført over en periode på 70 år. 
  • Arkitekt bag byggeriet er Axel Høeg-Hansen, der har tegnet flere markante bygninger i Aarhus, som fx Århus Stadion (Energi Arena). 
  • Den samlede bebyggelse på Tage-Hansens Gade er i dag 44.000 kvm.


Link
 


Flere oplysninger
 opdateret: 08-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde