13-01-2015


Hospitalet har tirsdag modtaget status som akkrediteret uden bemærkninger fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Det er anden gang, hospitalet består testen. 

Et hold af uvildige kvalitetsinspektører har endnu engang givet Regionshospitalet Randers det blå stempel. Efter grundige besøg over flere dage har de konkluderet, at kvaliteten er, som den skal være, og at hospitalet har evnen og viljen til at skabe sikre og sammenhængende forløb for patienterne. 

Alle danske hospitaler får kvaliteten tjekket hvert tredje år, og den første akkreditering i 2011 førte til samme resultat: Akkreditering uden bemærkninger. 

- Vi har nu igen en officiel anerkendelse af, at vi lever op til alle kvalitetskrav, og at patientsikkerheden er, som den skal være, siger lægefaglig direktør, Lone Winther Jensen. 

- For vores patienter betyder det, at de kan føle sig trygge ved at blive undersøgt og behandlet her på hospitalet. 

Eksperter roser kvalitetsarbejdet 
De eksterne inspektører kommer fra andre dele af det danske sundhedsvæsen. De har alle en særlig kvalitetsuddannelse, som gør dem i stand til at vurdere hospitalerne på de 452 indikatorer, som kræves opfyldt i Den Danske Kvalitetsmodel (DKKM). 

Efter besøgene roste inspektørerne kvalitetsarbejdet, og de understregede, at hospitalet er tydeligt præget af, at alle ansatte brænder for at skabe den bedste kvalitet i behandlingen af patienterne. De fremhævede bl.a. arbejdet med på alle niveauer at sætte handling bag hospitalets værdier - dialog, dygtighed og dristighed. 

Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen roser hospitalets 1800 ansatte for et flot og konsekvent arbejde med at sikre kvaliteten. 

- I vores bestræbelser på at være effektive og overholde alle frister er det utrolig vigtigt, at vi samtidig fastholder det høje kvalitetsniveau og hele tiden arbejder med at gøre det endnu bedre. 

- Personalet har et konstant fokus på kvaliteten, og med denne blåstempling har vi endnu engang fået bevis på, at vi holder kursen, siger Lone Winther Jensen. 

På Regionshospitalet Randers overvåges kvaliteten af otte monitoreringsgrupper, som arbejder på tværs af hospitalet. De sikrer, at viden og erfaringer fra de enkelte afdelinger udbredes til hele hospitalet. 


Fakta 

  • Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt system, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen.
  • Alle danske hospitaler skal akkrediteres - dvs. bedømmes i forhold til DDKM. Det gælder både offentlige og private hospitaler.
  • Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel og IKAS påwww.ikas.dk


Yderligere oplysninger 

  • Lægefaglig direktør, Lone Winther Jensen, tlf. 4027 8297
  • Kvalitetschef Inger Marie Jaillet, tlf. 2384 7262opdateret: 13-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde