28-01-2015


Bedre sammenhæng og mere smidige overgange, når borgerne har behov for sundhedsydelser fra både hospital, kommuner og praktiserende læger. Det er målet med den nye sundhedsaftale, som Region Midtjylland har indgået med kommunerne og de praktiserende læger 

Borgere, der bliver udskrevet fra Region Midtjyllands hospitaler, skal trygt kunne regne med, at kommunen og den praktiserende læge er velinformerede og står klar til at hjælpe, hvis det er nødvendigt. 

Med Sundhedsaftalen 2015-2018, som netop er blevet godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland, bliver der sat en række initiativer i gang, der alle har til formål at smidiggøre og forbedre overgangene mellem sektorerne, så ingen patienter falder mellem to stole. 

Samtidig bygger Sundhedsaftalen videre på visionen om et sundhedsvæsen ”på borgerens præmisser”, med tiltag der medvirker til, at borgeren i højere grad bliver inddraget i beslutninger om behandling og forløb. 

- Med Sundhedsaftalen 2015-2018 sætter vi en tyk streg under, at vi fremover vil arbejde på borgerens præmisser og blive bedre til at tage hensyn til den enkelte borgers behov og ønsker. Derfor er jeg også glad for, at vores Patientinddragelsesudvalg har deltaget så engageret i arbejdet med planen. Samtidig sikrer Sundhedsaftalen, at borgerne fremover vil opleve endnu mere sammenhæng i den behandling, der foregår på tværs af kommuner, de praktiserende læger og regionen, siger regionsrådets næstformand Bente Nielsen (SF). 

En ambitøs sundhedsaftale 
Sundhedsaftalen 2015-2018 er en ambitiøs plan, hvor Region Midtjylland, kommunerne og de praktiserende læger opstiller en række fælles mål for, hvad de sammen vil opnå for at forbedre sundheden i regionen. For eksempel mere lighed i sundhed, flere borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af sygdom og forebyggelse af akutte indlæggelser er blot nogle af de mål, som er opstillet i sundhedsaftalen. 

- Vi kan kun nå målene ved, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen. Sundhedsaftalen lægger derfor op til, at vi sammen med kommunerne og de praktiserende læger udvikler fælles sundhedsløsninger, der hænger sammen. Borgeren skal opleve et helt og sammenhængende sundhedsvæsen hos alle tre parter, siger Bente Nielsen. 


Fakta 

Flere oplysninger opdateret: 28-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde