18-11-2014


Arkivfoto

Firmaerne Nordic Medicare, lægevirksomheden Erland Andersen og Falck Healthcare har vundet driften af lægeklinikkerne i henholdsvis Lemvig, Balling og Sunds.

Region Midtjylland har netop i dag meddelt de tre private aktører, at de har vundet udbuddet om at skrive kontrakt på en fireårig aftale om drift af klinkkerne. 

- Jeg er virkelig glad for, at det på denne måde er lykkedes at sikre borgerne i de tre områder lægedækning, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). 

Nye muligheder 
Metoden med udbud blev mulig med den nye sundhedslov, der trådte i kraft 1. september 2014. Region Midtjylland er den første region, der benytter sig af mulighederne i sundhedsloven. 

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har været udfordret i forhold til at sikre lægedækning efter den gamle sundhedslov. Men udbuddets resultat gør mig optimistisk i forhold til at sikre lægedækningen fremover også andre steder i regionen, hvor vi ellers kunne få problemer i de kommende år, siger Bent Hansen. 

Regionen holder på numrene
Før den nye sundhedslov kunne lægedækningen kun varetages af praktiserende læger, der efter overenskomst med regionen fik ansvaret for et område – et såkaldt ”ydernummer”. 
Med den ordning de tre virksomheder har budt ind på, er det Region Midtjylland, der har ydernumrene, mens virksomhederne påtager sig driften. 

Fakta 
• I både Lemvig, Balling og Sunds overtager de private aktører opgaven fra 1. januar 2015. 
• I alt har 5 ”ydernumre”, som tilsammen dækker ca. 7.000 patienter været i udbud. Heraf: 
o 2 i Lemvig – vundet af: Nordic Medicare 
o 1 i Balling (Vestsalling) – vundet af: Lægevirksomheden Erland Andersen 
o 2 i Sunds – vundet af : Falck Healthcare 

• Tilbuddene er blevet vurderet ud fra to kriterier: 
o Læger, der vil overtage praksis på almindelige overenskomstvilkår har fortrinsret. 
o Alle andre tilbud bliver vurderet ud fra bedste pris. 

• I alt otte aktører havde budt på opgaven: 
o Fire læger havde budt ind på at overtage praksis på almindelige overenskomstvilkår – og havde således fortrinsret 
o Fire virksomheder havde budt ind efter kravet om bedste pris. 

• De fire læger, der havde budt ind på almindelige overenskomstvilkår, og således havde fortrinsret, levede ikke op til betingelserne i udbuddet. 

• Prisen for de tre aftaler er alle steder lavere, end de udgifter regionen selv kan drive en klinik for, og på niveau med den gennemsnitlige udgift pr. patient, som regionen i dag betaler de praktiserende læger. 


Flere oplysninger
• Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

• Kontorchef i Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland, Lasse Guldbrandsen: 7841 2160 / 4023 6058 /lasse.guldbrandsen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på: 
www.rm.dk/politik/regionsrådsmedlemmer

Kontaktpersoner hos vinderne: 
Sunds: 
Falck Healthcare, FHC CS Holding A/S, 
Sundhedsdirektør Uffe Brunø Lindstrøm: 2969 5541 

Lemvig: 
Nordic Medicare Group A/S, Sundhedsfaglig Direktør, 
Speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen: 5363 4823 

Balling: 
Lægevirksomheden, Erland Andersen: 2169 4404 

opdateret: 18-11-2014

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde