12-01-2015

De midtjyske ungdomsuddannelser er dygtige til at holde på eleverne og sikre dem en eksamen. Men også eleverne er dygtige - 96 procent af de unge i 9. og 10. klasse vurderes at være parate til en uddannelse, og det er over landsgennemsnittet, viser analyse fra Region Midtjylland. 

Selv om de fleste ungdomsuddannelser slås med frafald blandt eleverne, er problemet lidt mindre i Region Midtjylland end i landet som helhed. 
86 procent af dem, der startede på en gymnasial uddannelse i Midtjylland i 2013, forventes at gennemføre den, mens 80 procent af eleverne, der startede på erhvervsuddannelsernes hovedforløb i 2013, forventes at gennemføre uddannelsen. På landsplan er det henholdsvis 85 og 78 procent. 
Det viser Region Midtjyllands årlige analyse på ungdomsuddannelsesområdet. Her har regionen taget temperaturen på ungdomsuddannelserne og undersøgt en stribe temaer, herunder de unges forudsætninger fra grundskolen, overgangen til en ungdomsuddannelse, nærheden til skolerne, gennemførelsesprocenter og praktikpladssituationen. 

Effekt af initiativer

Analysen skal synliggøre effekten af de initiativer, som regionen sætter i gang omkring ungdomsuddannelserne. Og så skal den vise, hvordan regionen ligger i forhold til målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse, mens 60 procent skal tage en videregående uddannelse. Målsætningen gælder både nationalt og regionalt. 

Store udsving 

I Region Midtjylland er erhvervsuddannelserne en smule mere populære blandt de unge end i landet som helhed. Her vælger 21,4 procent erhvervsskolerne mod 19,6 procent på landsplan. 
Som nævnt forventes omkring 80 procent af eleverne på erhvervsskolerne at gennemføre deres hovedforløb, men herefter sker der et betydeligt frafald, således at kun i gennemsnit 54 procent ender med at fuldføre hele uddannelsen. Det hænger sammen med, at kun 51 procent af eleverne på disse hovedforløb har en ordinær aftale om praktik, mens en mindre gruppe har udsigt til at komme i skolepraktik. 

Vedholdende landbrugselever 

Tallene dækker dog over store forskelle fra skole til skole. Landbrugsskolerne, som eksempelvis Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg og Bygholm Landbrugsskole i Horsens, har gennemførelsesprocenter på hhv. 90 og 86, mens nogle af de tekniske skoler, fx i Silkeborg og Viborg (Mercantec) kun ligger lige over 40 procent. 

Gymnasier og HF

Også på de gymnasiale uddannelser er der betydelige forskelle – således ligger fx Lemvig Gymnasium i top med hensyn til den forventede gennemførelsesfrekvens for elever, der startede i 2013, mens Holstebro Gymnasium fører for HF-elevernes vedkommende. 
Langkær Gymnasium i Tilst, der sidste sommer oplevede et rent ansøgerboom, har den laveste gennemførelsesfrekvens for STX’erne. 


Se Nulpunktsanalyse 2014 (pdf) og Nulpunktsanalyse 2014 (bladreversion) 


Billedtekst: I Region Midtjylland er erhvervsuddannelserne en smule mere populære blandt de unge end i landet som helhed. 
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 
Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger: 

Pia Fabrin, vicekontorchef 
Regional Udvikling 
Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1103 
pia.fabrin@ru.rm.dk 

Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent 
Regional Udvikling 
Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1105 / 5116 6720 
maria.pedersen@ru.rm.dk 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne 


FAKTA 
Regionsrådet støtter gennem sin udviklingspulje på uddannelsesområdet de nationale og regionale målsætninger på uddannelsesområdet. Der er indtil nu bevilget støtte til 140 udviklingsprojekter – se en oversigt over dem. 
Regionsrådet har ansvar for sekretariatsbetjeningen af de regionale fordelingsudvalg, der fordeler elever på regionens almene gymnasier, og har en koordinerende funktion i forhold til VUC og andre uddannelsesinstitutioner med det formål at sikre det regionale udbud af uddannelser. 
opdateret: 12-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde