03.07.2015:

Årligt rammes næsten 1000 danskere af kræft i bugspytkirtlen, den alvorligste kræftform af alle. Ved at hjælp af CPR-registeret skal et nyt projekt afdække om brug af bl.a. hjertemedicin kan forbedre overlevelsen.

Kræft i bugspytkirtlen er forbundet med meget dårlig overlevelse. Under fem procent af patienterne er i live efter fem år, og tallet har ikke forbedret sig synderligt de seneste mange år.

Unik data-indsamling
Med en bevilling på 1,5 mio. fra Kræftens Bekæmpelse vil læger fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i samarbejde med Universitetshospitalet i Bern undersøge, hvilken effekt bredt brugte medikamenter som kolesterolsænkende medicin, hjertemedicin og diabetesmedicin kan have blandt patienter med kronisk bugspytkirtelbetændelse.

- Vi fik ideen til ph.d. projektet i samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Afdeling, og vi har efterfølgende haft kontakt til universitetshospitalet i Bern. De er meget interesserede i vores detaljerede data-registrering, fordi det muliggør en ganske unik forskning, forklarer Jakob Kirkegård, læge, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital og ph.d.- studerende på Aarhus Universitet.

Det schweiziske Universitetshospital har stor erfaring med studier i beta-blokkere (hjertemedicin) og bygspytkirtelkræft. På den måde drager begge parter nytte af hinandens viden.

Mål: Bedre overlevelse
Håbet for projektet er, at den omfattende forskning kan føre til nedsat forekomst og forbedret prognoser for patienter med bugspytkirtelkræft.

Projektet er epidemiologisk opbygget. Det vil sige, at det undersøger både hyppigheden af sygdommen og forekomsten i befolkningen. Der fokuseres ikke på enkeltindivider, men store befolkningsgrupper, og netop derfor er CPR-registret så afgørende i forskningen.

Projektet løber som ph.d. projekt fra 2016 og 3 år frem. Håbet for forskerne er, at have de første resultater ved udgangen af 2016.

Flere oplysninger

  • Jakob Kirkegård, læge, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital og ph.d.- studerende på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, tlf. 2290 0604 / jakob.kirkegaard@auh.rm.dk