09.07.2015

Otte midtjyske firmaer skal hjælpe med at bygge det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg. Det blev resultatet af den netop overståede licitation. Firmaernes samlede bud på de otte entrepriser blev cirka 10 procent dyrere end forventet – en overskridelse, der klares inden for rammerne af kvalitetsfondsprojektet.

- De otte entrepriser udgør en meget stor del af det samlede nybyggeri, og det får stor betydning for byggeprojektet, at vi med en fornuftig licitation er så tæt på vores mål og forventning, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

 Entrepriserne - råhus, lukning, aptering, maler, VVS, ventilation, el og netværk – er store entrepriser, som tilsammen udgør hovedparten af den samlede økonomi omkring det nye akutcenter.

- Vi kan konstatere, at vi ikke helt kan bygge til de priser, som var gældende, da vi gik i gang med vores projekt. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer og stiller krav til os om at løbe vores projekt igennem en gang mere, så vi holder os inden for det afsatte budget. Men det er heldigvis en situation, vi allerede i forbindelse med hovedprojektet har tænkt ind med blandt andet vores besparelseskatalog, fortæller projektchefen.

Akutcentrets indhold er fortsat det samme

Hospitalets projektafdeling skal nu sammen med entreprenører og rådgivere lægge sig fast på de endelige detaljer.

- Det handler blandt andet om at vælge nogle andre materialer og justere det arkitektoniske udtryk. Vi taler derfor ikke om ændringer af akutcentrets indhold eller funktioner, og patienterne vil ikke komme til at mærke ændringerne, understreger Jeppe Juul Hansen.

Han påpeger, at det i et byggeprojekt til i alt 1,15 milliarder kroner og med mange krav og ønsker er en løbende opgave at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og holde øje med mulige besparelser. Samtidig forsikrer han, at man også efter den netop overståede licitation har reserveret midler til uforudsete udgifter, som kan dukke op i byggefasen.

I hospitalsledelsen er der også tilfredshed med licitationen.

- Vi følger selvfølgelig licitationerne med en vis spænding, da byggepriserne i markedet svinger meget. Det er glædeligt, at vi med den aktuelle licitation står med et resultat og en sikker forventning om, at vi efter den endelige forhandling med entreprenørerne kan holde os inden for kvalitetsfondsprojektets økonomiske rammer, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Tilbygningen klar i 2017

I øjeblikket er Per Aarsleff A/S i gang med at støbe fundamentet til den 24.000 kvadratmeter store tilbygning, som blandt andet skal rumme ny skadestue, faciliteter til vagtlæger, ny hovedindgang, operationsstuer til dagkirurgi samt sengeafsnit med énsengsstuer.

Byggeriet er en del af det omfattende kvalitetsfondsprojekt, som også indeholder en gennemgribende ombygning af det eksisterende hospital. Byggeriet af akutcentret har et samlet byggebudget på cirka 455 millioner kroner, mens det samlede kvalitetsfondsprojekt beløber sig til 1,15 milliarder kroner.

Det nye akutcenter skal stå klar i 2017, mens den sideløbende ombygning strækker sig yderligere et par år.

De firmaer, som skal hjælpe med at omsætte arkitekternes tegninger til virkelighed er:

 

Råhus: NCC Constructions Denmark A/S, Aarhus

Lukning: Fjelsø Entreprise A/S, Aalestrup

Aptering: Thomas Andersen A/S, Skive

Maler: Malerfirmaet Carsten Sørensen, Viborg

VVS: Bravida A/S, Tilst

Ventilation: Airteam A/S, Højbjerg     

El: Bravida A/S, Tilst

Netværk: ELCON A/S, Aarhus

 

Yderligere oplysninger:

  • Projektchef Jeppe Juul Hansen, Regionshospitalet Viborg,
    tlf. 7844 1501/2047 0241

  • Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt,
    tlf. 7844 1002/4031 3230