09.06.2015

Får mor eller far kræft, så påvirker det også børnene. Derfor tilbyder Onkologisk Afdeling hele familien at komme ind til samtaler tidligt i behandlingsforløbet. Samtalerne giver forældre og børn mulighed for at tale sammen om sygdommen med støtte og rådgivning i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Allerede ved det første møde i ambulatoriet i Onkologihuset i Herning får man som ny kræftpatient og forælder et tilbud om familiesamtaler i et samarbejde mellem Onkologisk Afdeling og Kræftens Bekæmpelse. Det betyder, at den kræftramte familie hurtigst muligt får vigtig viden om sygdom og behandling, hjælp og støtte samt information om de mange gratis rådgivningstilbud, der findes i Kræftrådgivningen, som ligger lige ved siden af hospitalet.

Uanset om børnene er små eller store, så handler familiesamtalerne om at styrke familiebåndene i en svær tid og skabe tryghed for børnene, siger sygeplejerske Jette Rosager Møldrup og sygeplejerske Annette Andersen, som begge står for familiesamtalerne i Onkologihuset i Herning:

- Alle børn er forskellige, og derfor tager familiesamtalerne altid udgangspunkt i det enkelte barns behov. I den forbindelse er familiesamtalen et fælles frirum, hvor forældrene og børnene kan tale åbent sammen, og det er vi med til at understøtte, fortæller de to sygeplejersker, som tilføjer, at familiesamtalerne er et populært tilbud, som mange familier vælger at tage imod.

Tidligt fokus hjælper hele familien på vej

Det tidlige fokus i forløbet på fælles familiesamtaler og rådgivning for den kræftramte familie betyder, at forældrene og børnene også hurtigt bliver hjulpet ordentligt på vej i forhold til at finde de rådgivningstilbud uden for hospitalet, som passer bedst til deres behov, mener psykolog Mette Bak Gundersen fra Kræftens bekæmpelse, som er med ved familiesamtalerne som rådgiver:

- Når man lige har fået en kræftdiagnose, så tumler man med en masse tanker omkring, hvad sygdommen betyder for en selv og familien. Ofte har man ikke overskud til at skulle finde ud af, hvad der findes af rådgivningstilbud uden for hospitalet, men ved at sætte hurtigt ind, så kan vi i fællesskab sørge for, at hele familien hjælpes bedst muligt på vej i den første svære tid.

Fakta om familiesamtalerne

Tilbuddet om familiesamtaler startede som et projekt på Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest med bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fra september 2013 til 30. august 2014.

71 ud af 90 mulige familier sagde ja til tilbuddet i projektåret. Tilbuddet fik så positive evalueringer af patienterne, at afdelingen besluttede sig for at gøre familiesamtalerne til et formaliseret, permanent tilbud til forældre med kræft og deres hjemmeboende børn.

Rådgivere fra Kræftens Bekæmpelse deltager i familiesamtalerne.

Tilbuddet består af to til tre samtaler, hvor forældrene og børnene har mulighed for at komme og tale om, hvordan sygdommen påvirker familielivet.

Forældrene deltager alene ved den første samtale, og børnene deltager sammen med forældrene ved de efterfølgende samtaler.

Siden 2013 har cirka 107 kræftramte familier taget imod tilbuddet om familiesamtaler.

Samtalerne er en del af et større samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Onkologisk Afdeling, blandt andet med frivillige på Onkologisk sengeafsnit og som medlemmer af afdelingens brugerråd.

Se også videoen: Når børn er pårørende – et tilbud om familiesamtaler

Fakta om Kræftrådgivningen i Herning

Kræftrådgivningen i Herning tilbyder både individuel rådgivning og rådgivning for den samlede familie, samtalegrupper, foredrag, kreative eller fysiske aktiviteter og meget mere. Her kan alle, både kræftramte, pårørende og fagpersoner, henvende sig telefonisk eller personligt. Rådgivningen er gratis og kræver ingen tidsbestilling. Kræftrådgivningen.

Mere info på Kræftrådgivningens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

  • Sygeplejerske Jette Rosager Møldrup eller sygeplejerske Annette Andersen, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, på 7843 7400.
  • Psykolog Mette Bak Gundersen, Kræftens Bekæmpelse, Kræftrådgivningen i Herning, på tlf. 30 38 23 01.

 

Foto: Emil Steen Sanggaard, Region Midtjylland.