24.06.2015:


CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland indgår samarbejde med Niels Due Jensen, formand for Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden). Han skal fremover være ambassadør for Netværksfamilietilbuddet, der kan hjælpe psykisk sårbare ud af ensomheden.

Ensomhed og svage sociale netværk rammer ofte mennesker med svær psykisk sygdom. En nyere undersøgelse af ensomhed viser således, at knap 40 procent ensomme har eller har haft en psykisk sygdom.

Fire midtjyske kommuner – Horsens, Ikast-Brande, Randers og Skanderborg - arbejder derfor med at matche frivillige med psykisk sårbare, der savner et netværk. Tilbuddet er del af et projekt, der ledes af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Netværksrelationen gavner begge parter
Forskning fra tidligere projekter ud fra samme koncept viser, at stærkere netværk kan føre til bedre livskvalitet og færre indlæggelser for den psykisk sårbare.

- Langt de fleste frivillige er desuden rigtig glade for at bidrage og oplever de får noget værdifuldt ud af den nye relation, siger projektleder Lise Arnth Nielsen fra CFK, Region Midtjylland.

Vigtigt at inkludere psykisk sårbare
Den nye ambassadør for projektet, Niels Due Jensen, er kendt for at have et stærkt socialt engagement, når det gælder inklusion på arbejdspladsen:

- I Grundfos tror vi på, at det kan betale sig at integrere udsatte grupper blandt medarbejderne. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke også skulle kunne lade sig gøre gennem private hjem og familier.

Søger flere netværksfamilier 
Én af udfordringerne i projektet er at finde frivillige, der har lyst og overskud til at etablere en tættere kontakt til et menneske med psykisk sårbarhed. Lise Arnth Nielsen håber, at Niels Due Jensen som ambassadør kan være med til at skabe synlighed om netværkstilbuddet:

- Grundfos har en lang tradition for at tage et socialt ansvar og mange års erfaring med at integrere udsatte grupper. Deres udgangspunkt er, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet. Det matcher rigtig godt med projektets visioner, og vi tror på at Niels Due Jensen kan bidrage til, at flere får øje på, hvordan man som frivilligt netværk kan gøre en stor forskel for en medborger, der er ramt af psykisk sygdom, siger Lise Arnth Nielsen.

 

Fakta:
Om at være frivilligt netværk
- Kontakten mellem den frivillige og den psykisk sårbare etableres med hjælp fra en koordinator i kommunen, som sikrer det rette match.
- Hvis man bygger på fælles interesser og har en god kemi, er der gode muligheder for et skabe et varigt fællesskab til glæde for begge parter.
- Den frivillige og den psykisk sårbare mødes typisk 2-3 gange om måneden. Kontakten kan også holdes via fx telefon og sms.
- Som frivillig kan man gøre en stor forskel for et menneske, der mangler sociale relationer.
- Der er løbende mulighed for at få råd og vejledning af en koordinator i kommunen.
- Projektet er støttet af Social-, Børne- og Integrationsministeriet med 4,8 mio. kroner.

Læs mere om netværksfamilietilbuddet på CFK’s hjemmeside

og på Facebook

 

Yderligere oplysninger 

  • Lise Arnth Nielsen, projektkoordinator, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, e-mail:lise.arnth@stab.rm.dk, mobil: 2172 1201
  • Christian Hartvig, Fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden), e-mail: chartvig@grundfos.com.
    Foto af Niels Due Jensen kan hentes her 

 

Data om ensomhed er hentet fra rapporten:

  • Ensomhed blandt voksne, udgivet af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015