Ny forskning viser, at børn opereret for hul i hjertet har nedsat lungefunktion som voksne

 

11.06.2015:

Voksne overlevere af medfødte hjertemisdannelser udgør en stadig voksende gruppe, og der er en stigende interesse for deres hjertefunktion. Ventrikelseptumdefekt, hvor barnet har et hul mellem hjertets pumpekamre, er den hyppigste medfødte hjertesygdom, og nyere studier har vist, at den gængse opfattelse af, at langtidsprognosen er god, ikke holder stik.

Dels har disse patienter en svært nedsat maksimal iltoptagelseshastighed, og dels har de en markant påvirkning af hjertefunktionen 20 år efter operationen. Tidligere har fokus dog udelukkende været på disse patienters hjertefunktion, men et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital har demonstreret, at også lungefunktionen er markant nedsat hos denne patientgruppe sammenlignet med raske jævnaldrende.

I alt 27 tidligere patienter samt 30 raske kontrolpersoner indgik i studiet. De fik alle foretaget en konditest på en motionscykel, og under testen måltes bl.a. lungernes gasudveksling samt lungernes samlede kapacitet. Undersøgelserne viste som det primære, at de hjerteopererede patienter har mindre lungevolumen og dermed et væsentligt mindre luftskifte i deres lunger under maksimal belastning end deres jævnaldrende.

Studiet demonstrer således, at lukning af et hul i hjertet i tidlig barndom medfører varige mén i voksenlivet, dvs. ikke blot som varigt påvirket hjertefunktion men også i form af permanent nedsat lungefunktion. Mekanismen bag disse lungeforandringer er endnu uvis, men det er muligt, at fundene er en direkte konsekvens af selve hjerteoperationen. Det kan derfor sagtens tænkes, at de samme forandringer kan være til stede hos andre voksne, der har fået foretaget en hjerteoperation i barnealderen.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:
Abnormal ventilatory response to exercise in young adults operated for ventricular septal defect in early childhood: A long-term follow-up. Int J Cardiol. May 2015. Heiberg J, Petersen AK, Laustsen S, Hjortdal VE.


Yderligere information

  • Læge Johan Heiberg, tlf. 7845 3083