Ulla Breth Knudsen bliver lægefaglig leder og Inge Errebo Agerholm bliver laboratoriefaglig leder i Fertilitetsklinikken på Hospitalsenheden Horsens.

Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital er i forbindelse med spareplanen i Region Midtjylland ved at blive fusioneret med Hospitalsenheden Horsens. Desuden skal en mindre del af aktiviteten overflyttes fra Aarhus Universitetshospital til Skive Fertilitetsklinik.

Fertilitetsklinikken på Hospitalsenheden Horsens får i den forbindelse ny ledelse, som efter en række ansættelsessamtaler nu er på plads. Det bliver Ulla Breth Knudsen, som bliver lægefaglig leder, og Inge Errebo Agerholm, som bliver laboratoriefaglig leder. De to kommer til at indgå i en fælles funktionsledelse af klinikken, som hører under Kvindeafdelingen.

Ulla Breth Knudsen er overlæge og professor og har siden 2010 været lægefaglig leder af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital Skejby. Hun er speciallæge i gynækologi og obstetrik og har et professorat ved Aarhus Universitet. Ulla Breth Knudsen har bl.a. været overlæge på Randers Centralsygehus og igennem fire år specialeansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital. Hun har desuden været ansat på Institut for kvalitetssikring i sundhedsvæsenet (IKAS). Ulla Breth Knudsen har desuden igennem flere år ledet talrige forskningsprojekter og er vejleder for ph.d.-studerende, specialestuderende og yngre læger.

Inge Errebo Agerholm har de sidste 18 år været laboratoriechef på Fertilitetsklinikken, som tidligere lå i Brædstrup og i 2013 flyttede ind på Hospitalsenheden Horsens. Igennem årene har Inge Errebo Agerholm stået i spidsen for en lang række forskningsbaserede aktiviteter inden for såvel den kliniske og den mere laboratoriebaserede forskning. Inge Errebo Agerholm er uddannet biolog fra Københavns Universitet suppleret med en ph.d. fra det medicinske fakultet ved Aarhus Universitet. Inge er i dag forskningslektor ved AUH og vejleder for flere ph.d.-studerende. Inge Errebo Agerholm har det sidste år varetaget den samlede ledelsesopgave af Fertilitetsklinikken.

Det er hospitalsledelsens vurdering, at Fertilitetsklinikken to nye ledere udgør et stærkt ledelsesteam, og at sammensætningen af den nye funktionsledelse er et godt udgangspunkt for den videre fusion af fertilitetsklinikkerne i Aarhus og Horsens.

Hospitalsledelsen byder den nye ledelse af Fertilitetsklinikken velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Flere oplysninger

  • Inge Pia Christensen, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens, tlf. 3092 2404