Billede af indgangen til Akutmodtagelsen i Randers.

01.06.2015

Arbejdstilsynet er tilfreds med de mange initiativer, Regionshospitalet Randers har iværksat for at løse arbejdsmiljøproblemerne blandt læger og sygeplejersker på hospitalets akutafdeling og anser nu sagen for afsluttet.

Hospitalet modtog den 6/3 et straks-påbud om at forebygge sundhedsskadelige effekter af for stor arbejdsmængde og for stort tidspres blandt læger og sygeplejersker. Dette påbud er nu fjernet.

Ved et kontrolbesøg torsdag roste Arbejdstilsynet Akutafdelingen for et godt og konstruktivt samarbejde og påpegede i sin tilbagemelding, at Akutafdelingen har arbejdet struktureret med at iværksætte initiativer, som både berører konkrete arbejdsgange og organisation.

- Vi er glade og lettede over Arbejdstilsynets afgørelse, siger ledende overlæge Susanne Deutsch, Akutafdelingen. Det har været et stort pres for mange medarbejdere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at anerkende det store arbejde med at implementere de mange nye tiltag i samarbejde med hele hospitalet.

Blandt de initiativer, der har været med til at fjerne straks-påbuddet er, at der er tilknyttet flere læger til afdelingen. Desuden har hospitalet oprettet flere medicinske sengepladser, sådan at patienterne kan komme hurtigere videre fra Akutafdelingen. Samtidig er en lang række arbejdsgange ændret.

Glæden over ophævelsen af straks-påbuddet er også stor i Hospitalsledelsen.

- God trivsel har stor betydning for både personale og patienter, siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen. At den negative spiral er vendt betyder, at personalet nu får overskud til at tænke fremad. Jeg vil gerne takke hele huset for en stor indsats for at løse problemerne. Vi har nu alle et medansvar for, at den positive udvikling fortsætter, siger hun.

I sommeren 2016 tager hospitalet 2. fase at af Akutafdelingen i brug. Den indeholder yderligere 23 senge, sådan at afdelingen samlet når op på 42 senge.

Yderligere oplysninger:

Ledende overlæge Susanna Deutsch, Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers. Tlf.: 7842 0301