Vækstforum Midtjylland vil gå til virksomhederne for at sikre flere praktikpladser og til de unge for at få dem til at vælge en erhvervsuddannelse - og gennemføre den.

Hvis de midtjyske virksomheder ansatte det antal lærlinge, som de er godkendt til, ville de unge ikke have besvær med at finde praktikpladser, så de kan fuldføre deres uddannelser.

Men kun 40 procent af de 40.000 godkendelser er i brug, viser en undersøgelse. Det ønsker Vækstforum Midtjylland nu at gøre noget ved. På sit møde onsdag, den 17. juni, drøftede de 21 medlemmer en større indsats, der både skal få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre dem det nødvendige antal praktikpladser, så de også kommer ud på den anden side med et svendebrev.
I april i år stod 1.075 unge midtjyder i kø efter en praktikplads, og erfaringerne viser, at en del forlader køen her og falder ud af uddannelsen.

Hue og svendebrev

”Vi skal både have fat i virksomhederne og de unge selv. De unge skal vide, at hvis de vælger en erhvervsuddannelse, er der også udsigt til en praktikplads”, siger Lars Aagaard, næstformand i Vækstforum Midtjylland og koncerndirektør for Grundfos.
”Og nu er det jo ikke længere et definitivt valg mellem et svendebrev og en studenterhue. Med EUX-uddannelsen kan de få begge dele, og
det giver dem en rigtig god ballast, som de kan tage med ud i virksomhederne”, siger Lars Aagaard.

Viden til virksomhederne…

Vækstforum ønsker at gennemføre en kampagne rettet mod to grupper af virksomheder: De, som ikke udnytter deres eksisterende praktikpladsgodkendelser fuldt ud, og de, som endnu ikke er godkendt som praktiksteder, men som kunne bidrage med netop de pladser, som står på de unges ønskesedler – eksempelvis inden for industrien samt i bygge- og anlægsbranchen.
Sådan en kampagne skal informere virksomhederne om erhvervsuddannelsesreformen, der blandt andet giver mulighed for fleksible uddannelsesforløb, samt om de forholdsvis nye praktikcentre, som hjælper med at organisere den enkelte elevs studieforløb.

…og til de unge

Vækstforum vil efterfølgende iværksætte en indsats rettet mod erhvervsuddannelsesområdet. Den skal sikre, at flere vælge erhvervsskolerne, og at flere gennemfører den påbegyndte uddannelse.
”Målet er, at både de unge og deres forældre får øjnene op for, at det at være faglært også giver adgang til en spændende karriere i moderne industrivirksomheder”, siger næstformand i Vækstforum Lars Aagaard.
Den nationale målsætning er, at 30 procent af en årgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
I dag vælger 20 procent af de unge en erhvervsuddannelse, og 54 procent af dem fuldfører den. Dette tal dækker dog over udsving fra 40-95 procent på de enkelte uddannelser.

Analyse af barrierer

Den samlede indsats tager afsæt i en analyse, som firmaet PLUSS har udarbejdet. Den ser nærmere på de unges valg af erhvervsuddannelse og praktikpladssøgning samt på, hvilke barrierer og forbehold virksomheder i Region Midtjylland har i forhold til at oprette praktikpladser.
Pluss-analysen anbefaler følgende indsatser:
1. Flere praktikpladser: Oplysning om fleksible forløb, monitorering af virksomheder i fremdrift, oplysning og støtte rettet mod de mindre virksomheder
2. Valg af erhvervsuddannelse: systematisk opfølgning på brobygningsforløb, samarbejde mellem udskolingslærere og erhvervsskoler
3. Kendskab til erhvervsuddannelserne: UU-vejledning om erhvervsuddannelser, indsats rettet mod forældre, virksomheder og organisationer ind på grundskolerne.

Se hele Praktikpladsanalysen


Billedtekst: Der er brug for flere faglærte i industrien – i dag vælger 20 procent af de unge en erhvervsuddannelse, og det er alt for lidt – især når kun 54 procent af dem gennemfører uddannelsen. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

 

Flere oplysninger:

Pia Fabrin, vicekontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2160 1445
pia.fabrin@ru.rm.dk

 

Fakta om erhvervsuddannelsesreformen

Reformen har fire overordnede formål:

  • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse – i 2020 er måltallet 25 %, og i 2025 er måltallet 30 %.
  • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse – i 2020 er måltallet 60 %, og i 2025 er måltallet 67 %.
  • Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.
  • Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.