Regionsrådsformand Bent Hansen har sammen med gruppeformændene for de politiske partier i regionsrådet aftalt at udskyde de planlagte budgetforligsdrøftelser om spareplanen for 2015–2019 fra den 9. til den 22. juni.

Udskydelsen skyldes valg til Folketinget. Det er fortsat planen, at regionsrådet træffer endelig beslutning om besparelserne på sit møde den 24. juni.


Fakta

Flere oplysninger