11/05/2015:

400 høringssvar var mandag morgen (11. maj 2015) registreret på Region Midtjyllands sparehjemmeside.

Alle høringssvar bliver synlige på hjemmesiden, hvor de offentliggøres løbende og hurtigst muligt. Da der er forbundet et større praktisk arbejde med det, kan der gå et par dage før et høringssvar bliver synligt på hjemmesiden.

- Vi har oplevet et stort engagement fra borgere og medarbejdere. Det er mit indtryk, at antallet af borgerhenvendelser er større end ved tidligere sparerunder, siger økonomidirektør i Region Midtjylland, Per Grønbech.

Udover høringssvarene har der også været flere underskriftindsamlinger, hvor mange borgere har ytret sig ad den vej.
Det endelige antal underskrifter er endnu ikke talt op.

Lytter fortsat

Selvom høringsfristen udløb 8. maj, vil høringssvar som indkommer efter denne dato og inden 20. maj blive forelagt på Regionsrådets budgetseminar 20. maj.

Eventuelle høringssvar, der måtte komme efter 20. maj vil blive sendt til Regionsrådet og vil kunne indgå i de politiske drøftelser i juni måned.

Politikernes tur

Regionsrådet bad sidst i januar administrationen udarbejde et forslag til sparekatalog. Og efter at medarbejdere, faggrupper, borgere og alle andre interesserede har kommenteret på forslagene, er det nu regionsrådets tur til at behandle forslagene.

I en proces, der løber frem til september, skal de tage stilling til, hvordan besparelsen på 699 mio. kroner skal hentes hjem.

Tidsplan

Tidsplanen for vedtagelse af besparelserne er:

 • 20. maj: Budgetseminar for Regionsrådet, hvor sparekataloget og høringssvarene fremlægges
 • 9. juni: Møde i kredsen af regionsrådsmedlemmer bag budgetforlig 2015 om sparekataloget, inden behandling i forretningsudvalg og regionsråd.
 • 16. juni: Forretningsudvalget fastlægger de økonomiske rammer for budget 2016 og åreene 2017-2019.
 • Udvalget tager beslutning om, hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet.
 • 24. juni: Regionsrådet fastlægger de økonomiske rammer for budget 2016 og årene 2017-2019.
 • Regionsrådet tager beslutning om, hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet.
 • 14. august: Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019
 • 26. august: Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019
 • 2. september: Budgetforligsdrøftelser
 • 22. september: Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019
 • 30. september: Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019

Fakta

Sådan fordelte de høringssvar, der var registreret på Region Midtjyllands hjemmeside sig, da de blev talt op mandag morgen, 11. maj 2015:

Høringspart: 

MED-Systemet (LMU'er, HMU'er, CMU'er og RMU): *39 svar

Lægefaglige specialeråd: 9 svar

Det regionale sygeplejefaglige råd: 5 svar

Det ergo- og fysioterapeutfaglige råd: 1 svar

Lægeforeningen Midtjylland: 1 svar

Sundhedsstyrelsen: **0 svar

Sundhedsbrugerrådet: 1 svar

Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet: 5 svar

Faglige organisationer: 12 svar

Kommuner: 17 svar

Borgere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl.: 327 svar

I alt 417 svar

* Svarene fra HMU'er mm. kan indeholde svar fra eks. LMU'er. Svar fra nogle LMU'er og andre medarbejdergrupper er også samlet under kategorien: "Borgere, medarbejdere, interesseorganisationer m.fl."
** Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at styrelsen er på vej med et høringssvar.