”Jeg har ikke fået oplysninger, der giver mig grundlag for at foretage mig mere i forhold til Aarhus Universitetshospital, Afdeling R, eller de ansvarlige myndigheder.” 

Sådan skriver Folketingets ombudsmand efter at have besøgt Afdeling for Retspsykiatri i Risskov den 19. og 20. januar i år.

Formålet med ombudsmandens besøg er at bidrage til at sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Det finder ombudsmanden, at patienterne bliver i afdeling R, og det beder han i brevet afdelingen fortælle patienterne.

Ved besøget var der særlig fokus på patienternes relationer, særligt relationerne mellem de ansatte og patienterne - og patienterne indbyrdes, de sundhedsmæssige forhold, aktivitetsmuligheder, sektorovergange og anvendelse af tvang over for patienterne.

Under tilsynsbesøget talte besøgsholdet med 23 patienter, to pårørende, fire bistandsværger og ni ansatte foruden 11 afsnitsledere og afdelingsledelsen.

Se brevet: Ombudsmandens brev.pdf