05/05/2015 

Flere bo- og dagtilbud står overfor at sende den første generation af borgere med autisme på folkepension, men man kan risikere at ødelægge rutinerne og overblikket hos en gruppe, hvor trygge rammer og den rette støtte i hverdagen kan være med til at give livskvalitet, viser en artikelsamling udgivet af CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

Pension af ældre med autisme i bo- og dagtilbud kan give utryghed og dårligere livskvalitet. Få tænkte dog nok på det, da de første danske unge i starten af 1980’erne fik diagnosen autisme. Flere mennesker med den første generations autismediagnose nærmer sig imidlertid nu den pensionsmodne alder, og for at øge viden om autisme og alderdom har fem bo- og dagtilbud slået hovederne sammen med bistand fra CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Netværket består af Spurvetoften, Højtoft, Fonden SOVI, AutismeCenter Region Syddanmark og Specialområde Autisme, og deres erfaringer er samlet i den første artikelsamling om hverdagen hos ældre med autisme, som offentliggøres i dag.

- Mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at håndtere forandringer. Og pension kan være et typisk eksempel på sociale normer, der skaber usikkerhed. Men individuelle løsninger, kombineret med gradvis nedtrapning af arbejdet, er sandsynligvis en bedre løsning end helt at stoppe med at arbejde, fortæller styregruppeformand for projektet og tidligere forstander for Specialområde Autisme i Hinnerup, Per Bøgh.

Som alle andre danskere møder borgere med autisme naturlige tegn på aldring som mindre energi, begyndende demens, ledsmerter osv. Men med indkøb af skjorter uden knapper, indførsel af siesta og velmatchede naboer, har personalet i de fem bo- og dagtilbud på forskellig vis forsøgt at bevare borgernes selvstændighed ved at tilpasse omgivelserne.

- Det kræver omhyggelige iagttagelser og mange prøvehandlinger i samarbejde med borgeren, hvis det skal lykkedes at få et godt otium, fortæller Kirsten Overgaard, projektleder i CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, og fortsætter:

- Borgerne såvel som personalet på tilbuddene skal rustes til at håndtere de udfordringer, der er forbundet alderdom og autisme. Derfor bør der tænkes i individuelle løsninger, og et arbejde kan i nogle tilfælde være en hjælp, når det understøtter trygheden og overskueligheden i borgerens hverdag.

Fakta:

- Velux-fonden har støttet det vidensskabende netværk med 4,86 mio. kr.

- De fem tilbud er:

o Specialområde Autisme, Region Midtjylland (Hinnerup Kollegiet)

o AutismeCenter Region Syddanmark (Holmehøj i Ringe)

o Højtoft, (selvejende i Bagsværd)

o Fonden SOVI, socialøkonomisk virksomhed (i Gladsaxe)

o Spurvetoften, Vejle Kommune.

- CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland styrer tilbuddene gennem processen, der løber over 3½ år, og rapporten: ”Hvordan hjælper vi bedst mennesker med autisme med at mestre ændringer i hverdagen i forbindelse med aldring?” er første af tre udgivelser. Rapporten kan findes på: www.cfk.rm.dk i dag

- Socialstyrelsen er en del af projektets styregruppe og følger projektet.

 

Om VELUX FONDEN:

VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål. Uddelinger til sociale formål i Danmark sker i samdonation med VILLUM FONDEN.

 

Kontaktoplysninger:

Per Bøgh, styregruppeformand og tidligere forstander under Specialområde Autisme på Hinnerup Kollegiet, tlf. 4011 3055 eller mail per.boegh@hotmail.com