Onsdag 20. maj lød startskuddet for den politiske proces om det sparekatalog i Region Midtjylland, der skal sikre en besparelse på sundhedsområdet på 699 mio. kr.


Det skete, da regionsrådets medlemmer mødtes til budgetseminar. Her blev de forskellige spareforslag gennemgået af embedsmænd. Og politikerne havde lejlighed til at stille uddybende spørgsmål og kommentere forslagene – blandt andet på baggrund af de næsten 500 høringssvar, som er kommet fra bl.a. ansatte, kommuner og borgere.


Politikerne mødes igen til egentlige forhandlinger den 9. juni. Den 16. juni skal regionsrådets forretningsudvalg efter planen fastlægge hvilke budgetforslag, der skal sendes videre til endelig behandling i regionsrådet.


Se høringssvar og den fulde tidsplan for forhandlinger og budgetvedtagelse på: http://www.rm.dk/om-os/okonomi/spar1519/