16-03-2015: 

 

Et nyt servicecenter for telesundhed skal sikre bedre sammenhæng for brugerne. Eksempelvis bliver der kun ét sted at ringe hen, for at få hjælp.

Centret skal fungere som en central service for de mange forskellige løsninger for telesundhed, borgerne bliver tilbudt.

Uanset om det er en video-skærm til virtuel træning fra kommunen, et apparat til at måle blodsukker fra den praktiserende læge, eller en app til deprimerede fra den psykiatriske afdeling, skal der være én indgang for både borgere og personale, når teknikken driller, og når apparatet skal stilles op.

Samarbejde om center
Servicecentret bliver til i samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. De to første år kører centret som et forsøg.

- Jeg tror på, at centret bliver et klart plus for borgerne. Det vil give en større sammenhæng i hjælpen, siger Jørgen Nørby (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud.

Mere effektivt
Servicecentret for telesundhed skal ikke kun hjælpe borgerne med teknisk support og installation. Det skal også hjælpe de forskellige afdelinger og sundhedsprofessionelle med drift af løsningerne. Og så skal centret samle viden ind, hjælpe med udvikling og rådgive om, hvilke løsninger der er bedst.

- Når vi samarbejder om en god service i forbindelse med telesundhed, samler vi også den viden, der er på området. Samtidig bliver løsningerne mere omkostningseffektive. Vi får med andre ord mere for pengene, siger Ellen T. Schmidt (S), der er formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget i Horsens Kommune.
Horsens Kommune er med i styregruppen for Fælles Servicecenter.

Centret forventer at være klar til at hjælpe de første borgere efter sommerferien.

 

Fakta

 • Telesundhed er løsninger, som ved brug af it hjælper med forebyggelse, genoptræning og behandling over afstand. Det kan eksempelvis være, borgeren selv måler sit blodtryk og rapporterer det ind til hospitalet via et computersystem; en app til telefonen, der støtter mennesker med depression; eller sårsygeplejersken, der tager billeder af sår med sin mobiltelefon for herefter at få en vurdering hos specialisterne på hospitalet.
 • Der er i alt 62 projekter inden for telesundhed i Region Midtjylland og 384 på landsplan.

 

Servicecenter for telesundhed skal hjælpe på fire forskellige områder:

 • Teknisk support til borgere og sundhedsfaglige: 
  Med centret har borgere og sundhedsprofessionelle kun én indgang til teknisk support.
  Det er også servicecentret der bringer de teknologiske løsninger ud til borgerne, installerer dem og henter dem igen.

 • Selvbetjening og personlig agent:
  Centret skaber ét sted, hvor borgerne eksempelvis kan finde og samle alle deres data fra hjemmemonitorering, få information om de forskellige løsninger og hjælp til selvhjælp. Borgerne kan også blive tilknyttet en "personlig agent" – en konkret person, der kan hjælpe dem med at bruge løsningerne.

 • Udviklings- og videnscenter:
  Sikrer at viden bliver opsamlet på tværs af kommuner og hospitaler, og at den bliver delt, så flere får glæde af de erfaringer, der allerede er gjort. På den måde understøtter centret, at man i højere grad bruger de løsninger, man har erfaring med virker.

 • Information og koordination:
  Centret skaber it-løsninger, der gør det lige så enkelt for de sundhedsprofessionelle at "udskrive" telemedicinske løsninger, som, hvis de skulle udskrive en recept på medicin.


 • Læs nogle tænkte cases for, hvordan centrets arbejde kommer til at virke i praksis "Hverdag med telesundhed efter etablering af Fælles Service Center"

 

Flere oplysninger

 • Formand for Region Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud, Jørgen Nørby (V): 9789 1242 / 2945 5261 / jorgen.norby@rr.rm.dk

 • Ellen T. Schmidt (S), formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget i Horsens Kommune: 7575 2167 / 2369 9335 / ets@horsens.dk

 • Projektleder Gitte Kjeldsen: 2127 1295 / gitkjeld@rm.dk

 

 

opdateret: 16-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde