10-03-2015: Et videnskabeligt tidsskrift har præmieret en artikel fra en gruppe Aarhus-forskere for at være den mest betydningsfulde artikel om graviditet i det seneste år. 

I samarbejde med flere danske fødselslæger, påviste forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i 2013, at risikoen ved kejsersnit i næstsidste graviditetsuge er mindre end hidtil antaget. Det er i første omgang godt nyt for gravide, som skal have et planlagt kejsersnit, og hvor forskellige forhold taler imod, at de skal vente til sidste graviditetsuge. 

Resultaterne blev offentliggjort i det internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrift om gynækologi, graviditet og fødsler, British Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG), og nu har tidsskriftets redaktion præmieret artiklen med David Liu-prisen for at være den artikel publiceret i tidsskriftet i 2013, som vurderes at få størst betydning for gravide. 

Artiklen var hovedartiklen i læge Julie Glavinds ph.d.-afhandling om timing af kejsersnit. Den beskriver resultaterne af et projekt, hvor i alt 1274 kvinder med lav risiko for komplikationer hos mor eller barn efter lodtrækning fik foretaget kejsersnit i uge 38 eller uge 39. Projektet var verdens første lodtræknings-studie til at belyse betydningen af graviditetens varighed for komplikationer efter et planlagt kejsersnit. 

Modsat flere store registerundersøgelser, tydede projektets resultater på, at det er forbundet med lavere sygelighed hos den nyfødte at komme til verden efter et planlagt kejsersnit i løbet af næstsidste graviditetsuge, end hidtil antaget. Indtil det er undersøgt, om der er langtidsfølger af tidspunktet for planlagt kejsersnit hos børnene, anbefaler forskerne dog fortsat, at et planlagt kejsersnit bookes til omkring 39 uger. 

David Liu-prisen er opkaldt efter en berømt britisk fødselslæge, David T.Y. Liu, som er forfatter til den internationale lærebog om graviditet og fødsel, ’Labour Ward Manual’, og pioner i udviklingen af moderkageprøven. 
Prisen er indstiftet for at fremme international forskning i graviditet, fødsler og prænatal diagnostik. 

Se artiklen her: Elective caesarean section at 38 weeks versus 39 weeks: neonatal and maternal outcomes in a randomised controlled trial. Glavind J, Kindberg S, Uldbjerg N, Khalil M, Møller A, Mortensen B, Rasmussen O, Christensen J, Jørgensen J, Henriksen T. BJOG. 2013 May 20. 

Yderligere information: 
Læge Julie Glavind, tlf. 2444 6204 eller mail
julie.glavind@dadlnet.dk . 

opdateret: 10-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde