10-04-2015

Som det første sted i landet har Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg indgået et samarbejde med Skive Kommune og Viborg Kommune om specialiseret genoptræning af hjertepatienter tæt på deres bopæl. 

Normalt foregår den specialiserede genoptræning efter hjertesygdom i regi af hospitalerne. Men samarbejdet mellem hospital og kommuner i Viborg og Skive har ændret på det – til gavn for patienterne. 

- Vi mener, at det giver et stort løft hos vores udskrevne hjertepatienter, at de nu kan få tilbud om lokal genoptræning tæt på, hvor de bor. Erfaringen er, at jo tættere på bopælen genoptræningen foregår, jo flere dukker op. Vi ved, at motion og genoptræning reducerer risikoen for at dø med 20-30 procent, og der sker samtidig et fald i antallet af nye hjertetilfælde, siger Malene Hollingdal, overlæge og ansvarlig for hjerterehabiliteringen på Regionshospitalet Viborg. 

Samarbejdet mellem hospital og kommuner om genoptræning af hjertepatienter trådte i kraft den 1. februar. Det nye tilbud er typisk til patienter, der har fået nye hjerteklapper, blodpropper og forkalkninger i hjerteregionen. Bag initiativet står Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg, Skive Kommune og Viborg Kommune. Med det nye samarbejde bliver patienterne sat i centrum, så genoptræningen foregår på deres præmisser – eksempelvis i eget hjem eller i det lokale sundhedscenter. 

- Vi oplever, at det går vores patienter bedre efter udskrivelsen, når de får genoptræning. Det gælder både faktorer som fastholdelsen i arbejde, velvære og rygestop. Med det nye og nære sundhedstilbud går vi foran for at få den enkelte hjertepatient i fokus. Ordningen har ingen betydning i forhold til patientsikkerheden – kun i positiv retning. For det er bedre, at hjertepatienterne bliver genoptrænet, end at de ikke gør, siger Malene Hollingdal. 

Geografi skal ikke være en hindring for genoptræningen 
Regionshospitalet Viborg får patienter fra et stort geografisk område, og det kan være en udfordring at få patienter fra eksempelvis Fur til at tage turen på 60 kilometer til Hjertemedicinsk Afdeling i Viborg efter udskrivelsen. Nu kan de patienter få et individuelt tilbud om genoptræning i Skive Kommune, hvor de enten kan genoptræne lokalt i Skive Sundhedscenter eller i eget hjem. 

- Vi mener, at vi har fundet den rette løsning, og vi træder nogle nye veje med dette tværsektorielle samarbejde, hvor vi i kommunalt regi sammen med borgeren kan have et større individuelt fokus på genoptræning, livsstilssamtale, eventuelt vaneændring og den psykosociale indsats. Som kommune er vi helt tæt på vores borgere, så vi kan tilbyde genoptræning i eget hjem, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. Derudover har borgeren mulighed for at fortsætte i Sundhedscentrets øvrige livsstilstilbud og Hjerteforeningens tilbud efter afsluttet forløb med hjerterehabiliteringen. Responsen fra de mere end 50 borgere, der allerede har taget imod det nye tilbud om genoptræning er meget positiv, siger Marianne Balsby, sundhedscenterchef i Sundhedscenter Skive. 

Tæt parløb mellem hospital og kommune 
Kommunerne er blevet klædt på til opgaven af specialister fra Hjertemedicinsk Afdeling i Viborg, og personalet i kommunerne har et direkte nummer, som de kan ringe til efter behov. Kommunerne løser opgaven tværfagligt, så både fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister, psykologer og ergoterapeuter kan være involveret. 

- Med det nye samarbejde får vi tidligt i forløbet fat i vores borgere og kan dermed hurtigere motivere dem og inddrage dem i aktiviteter i deres nærmiljø, når de er udskrevet og skal tilbage til hverdagen efter indlæggelsen. Vores oplevelse i Viborg Kommune er, at de borgere, der er i gang med forløbet, er meget motiverede og positive. De efterspørger ligefrem programmer for selvtræning, så de kan genoptræne endnu mere på egen hånd, siger Marianne Toppenberg, leder af Sundhedscenter Viborg. 

Genoptræning som et sammenhængende patientforløb 
Den nye ordning fungerer sådan, at patienter efter udskrivelsen kommer til en samtale og undersøgelse i Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Hvis lægen vurderer, at patienten er egnet til at indgå i den nye ordning, så begynder genoptræningen efterfølgende lokalt i kommunen. Når patienten har trænet i 8-12 uger, kommer patienten tilbage til Hjertemedicinsk Afdeling til en afsluttende samtale og undersøgelse. 

Med hospitals- og kommunesamarbejdet om det samlede genoptræningsforløb skal patienterne gerne opleve, at der er sammenhæng i behandlingen i deres sygdomsforløb. Nogle faser af forløbet foregår på hospitalet og de faser, hvor det er muligt, foregår i nærområdet i kommunen. Det lægefaglige ansvar er stadig placeret hos Hjertemedicinsk Afdeling, og de patienter, der får det nye tilbud om genoptræning, er vurderet egnet til det. 

Genoptræningen af hjertepatienterne bliver planlagt individuelt for den enkelte patient. En plan for genoptræning kan bestå af fysisk træning, tilbud om rygestop og kostvejledning ved diætist. Desuden bliver der foretaget en screening for angst og depression, som hjertepatienter har risiko for at få efter deres indlæggelse med hjerteproblemer, og der kan indgå tilbud om psykologhjælp i genoptræningsplanen. 


Yderligere oplysninger 

  • Marianne Toppenberg, leder af Sundhedscenter Viborg: 87 87 62 60 / mart@viborg.dk
  • Marianne Balsby, sundhedscenterchef i Sundhedscenter Skive: 99 15 73 03 / mbal@skivekommune.dk
  • Malene Hollingdal, overlæge og ansvarlig for hjerterehabilitering på Regionshospitalet Viborg: 78 44 70 53 / malene.hollingdal@midt.rm.dkopdateret: 10-04-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde