13-03-2015

 

Pilotprojekt med fem udviklingspraksis sætter fokus på praksisnær udvikling i Region Midtjylland. 

Både praktiserende læger, uddannelseslæger, sekretærer og sygeplejersker har plads i den nyudviklede konstellation: Udviklingspraksis. 

Formålet med det nye og nære samarbejde er blandt andet at udvikle og blåstemple praksisnær udvikling som del af den kliniske hverdag i almen praksis. 

På kanten til en kræftpakke 
Der er i alt fem udviklingspraksis, som i det kommende år skal arbejde med tre til fire projekter. Første projekt hedder På kanten til en kræftpakke og handler om implementering af iFOBT-testen i almen praksis. Testen er en undersøgelse for okkult blod i afføringen. 

Jakob Søgaard Juul er ph.d.-studerende på Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus. Det første projekt er et forstudie til hans ph.d.-projekt, der undersøger, om iFOBT-testen kan være med til at opdage kolorektal cancer tidligere hos patienter med symptomer, der ikke opfylder kriterierne for et kræftpakkeforløb, men hvor der alligevel er symptomer, som kræver nærmere undersøgelse. 

De fem udviklingspraksis skal i de kommende måneder arbejde med testen, og ad den vej give Jakob Søgaard Juul værdifuld feedback inden projektet senere bliver lanceret i fuld skala hos samtlige praktiserende læger i Region Midtjylland. 

- Vi forsøger os først i det små, inden projektet bliver rullet ud i stor skala. Det giver mulighed for at justere i projekterne, inden det er for stort og sent. Og det er netop en af styrkerne ved udviklingspraksis, siger projektleder Marie-Louise Heine Jensen. 

Hele praksis skal med 
Samtlige projekter skal tage udgangspunkt i en klinisk hverdag, som ikke alene tæller lægerne, men også det øvrige personale. 

- Hvis udvikling i praksis skal være en succes, så skal alle – hele praksis – være med, konstaterer Morten Bondo Christensen, der er lægefaglig konsulent på projektet. 

Den holdning var der opbakning til, da de fem udviklingspraksis satte hinanden stævne i Viborg i starten af marts. 

Deltagerne var ivrige og havde mange ideer til projekter, der rammer bredt ned den i kliniske hverdag. Nu er det op til styregruppen for udviklingspraksis at udpege de næste projekter i pilotåret. 

- Vi valgte nogle spændende emner ud. Ofte vil man jo gerne prøve noget af i praksis. Men det kan være svært at finde tiden, når man er alene i praksis. Med de nye udviklingspraksis kan vi prøve nyt i større format og på den måde bruge hinanden. Det glæder jeg mig meget til, siger Maria Nielsen, der er praktiserende læge i Struer og med i en af de fem udviklingspraksis. 

Fakta 

  • Udviklingspraksis er et pilotprojekt i Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.
  • De fem udviklingspraksis er forankret i Struer, Vildbjerg, Viborg, Glesborg og Brabrand.
  • Formålet er at kvalificere kvalitetsudvikling i almen praksis og at prøve projekter af i miniformat, før de rulles ud i storskala. På den måde kan barrierer, tidsforbrug, organisering mv. imødegås og forudses, før et større projekt rulles ud.
  • Styregruppen består af repræsentanter fra Region Midtjylland og PLO Midtjylland.
  • Styregruppen vil på baggrund af udviklingspraksis’ forslag udpege de kommende projekter i pilotåret.
  • Ved pilotårets afslutning evalueres projektet med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at udvide ordningen til permanent at have 20 udviklingspraksis.

Flere oplysninger opdateret: 13-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde