10-03-2015

Flere end 50 virksomheder og ni videninstitutioner har i de seneste fire år deltaget i det regionale Kinaprogram, Midtnet. Det har øget deres chancer på det kinesiske marked betydeligt, viser undersøgelse.

Øgede muligheder for forretningsudvikling og eksport, større omsætning og flere medarbejdere. Det er i hovedtræk det udbytte, som godt 50 virksomheder og ni videninstitutioner nævner i en evaluering af det regionale initiativ Midtnet.
Midtnet har siden starten i 2010 koblet virksomheder og videninstitutioner i Region Midtjylland og Shanghai sammen og gennemført 24 meget forskellige projektmodningsforløb.
De har haft fokus på områder som energi og miljø, sundhed og velfærd, fødevarer og agroindustri samt digitalisering.

Legitimitet og tyngde
Koblingen giver virksomhederne adgang til den nyeste faglige viden og videninstitutionerne mulighed for at styrke deres erhvervsrelationer og knytte deres viden til praksis på markedet.
Evalueringen af programmet, som er foretaget af COWI, viser, at netop denne type samarbejde er en bæredygtig forretningsplan for det kinesiske marked, da det giver virksomhederne større legitimitet og faglig tyngde at optræde sammen med videninstitutioner.

Samarbejde på myndighedsplan
Samtidig har Region Midtjyllands tætte myndighedssamarbejde med Shanghai gennem de seneste 10 år haft stor betydning for virksomhedernes gennemslagskraft, viser evalueringen.
"Det er rigtig glædeligt at se, at vores lange samarbejde med Shanghai har spillet en væsentlig rolle for virksomhedernes succes", siger formand for Regionsrådet og Vækstforum for Region Midtjylland, Bent Hansen.
"Virksomhederne har gennem programmet fået øget viden om det kinesiske marked og fået modnet deres produktidéer sammen med kinesiske partnere. Så programmet har med os som døråbner givet virksomhederne et godt afsæt til yderligere aktiviteter i Kina", siger Bent Hansen.

Eksport af bæredygtig ørredrogn
Midtnet programmet har givet mange af regionens små og mellemstore virksomheder mulighed for at afsøge potentialet for fremtidig eksport til Kina.
Èn af deltagerne var den mellemstore familieejede virksomhed fra Glyngøre, AquaPri, som specialiserer sig i bæredygtigt opdrættede fisk og luksusrogn. AquaPri har ambitioner om vækst og eksport til bla. Kina og deltog i projektet "Gateway to Shanghai" i samarbejde med Teknologisk Institut.
På et markedsbesøg i Kina fik AquaPri indsigt i kinesiske forbrugeres købetrends, besøgte detailkæder og deltog i match-making med kinesiske indkøbere. Herudover fik virksomheden ideer til videreudvikling af sit produkt og en yderligere tilpasning til kinesisk smag.
Nu er den første palle af bæredygtig luksusørredrogn fra Jylland netop sendt af sted til Kina, fortæller AquaPris direktør, Henning Priess.

Fokus på fødevaresikkerhed
Et andet projekt har haft fokus på fødevarekvalitet og –sikkerhed og har omfattet SEGES P/S (tidl. Videncentret for Landbrug) som tovholder i samarbejde med Teknologisk Institut, Lyngsøe Systems A/S, Bygholm Landbrugsskole, Dianova A/S og Kødbranchens Fællesråd som de danske partnere. Fødevaresikkerheden er et emne som bekymrer borgerne i Shanghai næsten lige så meget som korruption og social ulighed, og Danmark er internationalt anerkendt på området - både hvad angår metoder, håndtering og teknologi.
Projektet undersøgte mulighederne for at sælge danske knowhow om fødevaresikkerhed og sporbarhed, og det omfattede bl.a. en delegationsrejse for danske virksomheder til Shanghai og et seminar. Desuden har SEGES underskrevet et Memorandum of Understanding med Jiao Tong universitetet vedrørende fremtidigt samarbejde, herunder udveksling af forskere og viden.
Iflg. SEGES' seniorkonsulent Torben Huus-Bruun har projektet givet de medvirkende virksomheder et dybere kendskab til Kina, den kinesiske forretningskultur og det kinesiske marked.

Se evalueringen

Billedtekst:
Region Midtjyllands Midtnet program har støttet dansk-kinesisk videnudveksling og samarbejde siden 2010.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

 

Flere oplysninger:


Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1120 / 2085 3252
niels-erik.andersen@ru.rm.dk

Signe Z. N. Madsen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1124 / 2380 5176
Signe.madsen@ru.rm.dk

Henning Priess, direktør
AquaPri
Telefon: 2243 1280
henning@aquapri.dk

Torben Huus-Bruun
Seniorkonsulent, SEGES
Telefon: 8740 5114 / 3066 5145
thb@seges.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

 

 

opdateret: 11-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde