03-03-2015: Et nyt callcenter på Hospitalsenhed Midt skal sikre, at patienterne får den rigtige og sammenhængende behandling uden unødig indlæggelse på hospitalet i Viborg eller Silkeborg. 

Callcentret er tænkt som en hjælp til de praktiserende læger og etableres i samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt og Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner. 

- Det nye callcenter skal sikre, at vores kolleger blandt de praktiserende læger kan få kvalificeret rådgivning om de mange kommunale sundhedstilbud og de alternativer, der findes til en indlæggelse på Hospitalsenhed Midt, fortæller ledende overlæge Larry Højgaard Kristiansen fra Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt. 

I praksis består det nye callcenter af to rutinerede sygeplejersker med et indgående kendskab til de kommunale tilbud og hospitalets akutafdeling. Centret vil fra 2. marts være bemandet på hverdage mellem klokken 8 og 17, og sygeplejerskerne får base i Akutafdelingens hospitalsvisitation på Regionshospitalet Viborg, hvor de samtidig kan trække på den lægefaglige ekspertise blandt akutlægerne. 

Undgå unødige indlæggelser 
Hovedformålet med det nye callcenter er at sikre et sammenhængende og skånsomt behandlingsforløb for patienterne. Samtidig er forventningen dog også, at den nye ordning vil kunne forhindre unødige indlæggelser, eksempelvis af ældre patienter, som blot har brug for væske i drop. Og det giver god mening, vurderer praktiserende læge Holger Fischer fra Lægeklinikken i Stoholm. 

- Hvis patienten ikke profiterer af at ligge i en hospitalsseng, skal vedkommende selvfølgelig ikke ligge der. Og eksempelvis for en ældre dement patient vil det være en fordel at kunne blive behandlet i trygge rammer i eget hjem frem for at skulle ind på en akutafdeling på hospitalet, siger Holger Fischer. 

Han vurderer, at det nye callcenter kan blive en god hjælp for ham og de øvrige praktiserende læger i Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner. 

- Vi har ikke et komplet overblik over de mange kommunale tilbud, og derfor vil vi kunne trække på callcentret for den viden, så vi kan finde den bedste løsning for hver enkelt patient, siger Holger Fisher. 

Både han og Larry Højgaard Kristiansen understreger dog, at patienter med behov for akut indlæggelse også fremover skal indlægges uden at skulle igennem det kommunale system først. 

Fokus på kommunale tilbud 
Det nye callcenter er endnu et eksempel på det stadig tættere og mere omfattende samarbejde mellem hospital og kommuner og på tværs af kommunegrænserne. 

For de tre kommuner i projektet er ambitionen at få sat større fokus på de mange kommunale sundhedstilbud. Kommunerne kan i dag blandt andet tilbyde antibiotikabehandling med drop i borgerens eget hjem, afrusningsforløb og blodprøvetagning, ligesom kommunerne kan bidrage til udredningen af patientens sygdom. På samme måde behøver patienterne ikke længere blive indlagt for at få nødvendig væske eller blive observeret for forværring af sygdom. 

De mange kommunale sundhedstilbud er i forbindelse med det nye callcenter blevet samlet i et katalog, som centrets sygeplejersker kan støtte sig til, når de skal finde det helt rigtige forslag til de praktiserende læger og dermed i sidste ende borgerne. 


Yderligere oplysninger

  • Larry Højgaard Kristiansen, ledende overlæge på Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt, tlf. 7844 5111 / 6021 5111.
  • Holger Fischer, praktiserende læge, Lægeklinikken i Stoholm, tlf. 9754 1411.
  • Vibeke Staack, chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, Silkeborg Kommune, tlf. 2170 1690.
  • Mette Rohde, leder for det kommunale sundhedsvæsen, Viborg Kommune, tlf. 8787 6201.
  • Elsebeth Hummelgaard, myndighedschef, Skive Kommune, tlf. 9915 6260.opdateret: 03-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde