12-03-2015: 

Ny forskning sætter spørgsmålstegn ved 30-dages dødelighed som mål for kvaliteten af hjerteoperarationer


Hjerteoperationer er relativt risikable, og derfor måles kvaliteten af hjertekirurgi ofte på den procentvise dødelighed de første 30 dage efter operation. Nye opgørelser har imidlertid vist, at selv om 30-dages dødeligheden er faldet de sidste 10 år, er 1-års dødeligheden uændret. Først efter godt fire måneder svarer dødeligheden til baggrundsbefolkningens.

 

Det viser et nyt studie fra forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, som har undersøgt forløbet efter hjerteoperationer hos 12.000 patienter opereret i perioden 2006 til 2012.

 

Forskerne har også undersøgt årsagen til død hos de hjertekirurgiske patienter, og det viser sig, at hjertesvigt (nedsat pumpekraft) er den mest almindelige dødsårsag, uanset patientens hjertefunktion inden operationen. Disse fund er i tråd med tidligere forskning, som har påvist en midlertidig nedsat pumpekraft i op mod seks måneder efter hjertekirurgi.

 

- Vi konkluderer derfor, at 30-dages dødelighed er for kort tid til at vurdere kvaliteten af hjerteoperationer. Hjertesygdomme er dynamiske, og selv om patienterne er opererede, har mange brug for opfølgning og medicinregulering det første år efter operation, siger læge Laura Sommer Hansen.
Resultaterne er beskrevet i disse artikler:

Hansen LS, Sloth E, Hjortdal VE, Jakobsen CJ. Follow-Up After Cardiac Surgery Should be Extended to at Least 120 Days When Benchmarking Cardiac Surgery Centers. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2015 Jan 13

Hansen LS, Hjortdal VE, Jakobsen CJ. 30-day mortality after CABG and valve cardiac surgery has greatly improved over the last decade, but the one-year-mortality remains constant. Annals of Cardiac Anaesthesia, accepted for publication
Yderligere information:opdateret: 12-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde